Helion


Szczegóły ebooka

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza


„Epoka nasza jest epoką antologii” – teza Władysława Tatarkiewicza, wyartykułowana jeszcze na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, nie straciła na aktualności. Antologia wydaje się jedną z form bloku silva o kapitalnym znaczeniu dla współczesnej kultury – w istocie skazanej na jakiś rodzaj selekcjonowania zalewającego półki księgarskie piśmiennictwa. W tomie, który oddajemy do rąk Czytelnika, przyglądamy się przede wszystkim współczesnym antologiom literackim (XX i XXI wieku), nie rezygnując jednak z kontekstu historycznego, pozwalającego uchwycić i zrozumieć zachodzące zmiany. Artykuły zgromadzone w książce prezentują omawianą formę od strony teoretyczno- i historycznoliterackiej, a także prawnej; uwzględniają niezwykle istotne usytuowanie środowiskowe – społeczne i geograficzne antologii, jej powiązanie z określoną wspólnotą symboliczną w kraju i na emigracji; eksponują także dwa czynniki kluczowe dla kształtu wyboru – temat i osobę antologisty. Poetyka form antologijnych rozpatrywana jest także w kontekście szerszym: jako zjawisko bezpośrednio związane z kulturą cytatu, jako jedna z ciekawszych i dotąd nieprzebadanych odsłon intertekstualności.

Spis treści

 

Wstęp (Magdalena Kokoszka, Bożena SzałastaRogowska) | 7

 

O antologii

Jerzy Smulski: Antologia – ewolucja i dzisiejszy status gatunku. Kilka elementarnych oczywistości | 13

Aleksander Nawarecki: Antologia jako „gatunek koronny” naszych czasów | 22

Iwona Słomak: Ἀνθολογία w czasach antycznych i późniejsza recepcja pojęcia: europejskie anthologiae nowożytne (rekonesans) | 36

Magdalena Kokoszka: Wybory autorskie. Przyczynek do charakterystyki zjawiska | 50

Monika Wycykał: Antologia w polskim systemie prawa autorskiego | 62

 

Antologie w / poza

Marian Kisiel: Zbieranie z ciszy. O antologii poezji żydowskiej | 109

Katarzyna Niesporek: Śląskie antologie młodych po roku 1989 | 119

Aleksandra Zasępa: Grupa Na Dziko w antologiach śląskiej poezji | 143

Jolanta Pasterska: Księga miejsc utraconych. O antologii Kraj lat dziecinnych | 155

Janusz Pasterski: Wyczekiwana i zapomniana. O Antologii poezji polskiej na obczyźnie 1939–1999 Bogdana Czaykowskiego | 170

Bożena Szałasta‑Rogowska: Antologie poezji polskiej w Kanadzie (z perspektywy antologisty) | 186

 

Antologie czego? / czyje?

Justyna Budzik: O krok od nich. Malarska antologia poetów amerykańskich | 203

Elżbieta Dutka: Antologie jako przestrzeń dyskusji na temat literatury „górskiej” | 213

Katarzyna Frukacz: Dziennikarska „uwertura do życia” czy „literacka strawa przyszłości”? Antologie

polskiego reportażu – rekonesans | 229

Bernadetta Darska: 100 / XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku pod redakcją Mariusza Szczygła jako opowieść o gatunku i roli pełnionej przez reportera | 244

Beata Nowacka: „Walcząc o swoje pisanie, walczę o życie” – o kolekcjach reportaży Melchiora

Wańkowicza | 264

Ewa Bartos: Antologia jako kuriozum. Uwagi o kolekcji Juliana Tuwima | 279

Joanna Kisiel: Antologia haiku Ryszarda Krynickiego | 295

Zestawienie bibliograficzne opracowań na temat antologii i niektórych form pokrewnych (wybór) (zestawiły Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta-Rogowska) | 305

Indeks osobowy (zestawiły Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta-Rogowska) | 309

  • Tytuły: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza
  • Autor: red. Magdalena Kokoszka, red. Bożena Szałasta-Rogowska
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3160-7, 9788322631607
  • Data wydania: 2018-04-11
  • Identyfikator pozycji: e_0tro
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego