Helion


Szczegóły ebooka

Czytanie filmu - oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych

Czytanie filmu - oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych


Wychodząc z założenia, że już samo pojęcie tekstu zakłada jego lekturę – praktykę czytania jako podejmowanie wysiłku rozumienia oraz wpisywania w pewien horyzont kulturowego doświadczenia celem przyswojenia sobie tekstu i nadawania mu sensu – równie istotny jak sam tekst (w tym przypadku – dzieło filmowe) staje się problem praktykowania lektury, opatrywania filmu sensotwórczym komentarzem. Wybrane filmy (reprezentatywne dla poszczególnych nurtów, zjawisk i tendencji w kinie XX i XXI wieku) czyta się tu jako dzieła sztuki multimedialnej i intermedialnej – łączące elementy literatury, teatru, malarstwa, fotografii tak w planie treści, jak i struktury oraz estetyki, integrujące różnorodne sztuki oraz własności odmiennych przekaźników. Szkice pomieszczone w książce nie składają się na jakiś pełny, spójny obraz – czy to dwudziestowiecznej kultury filmowej, czy choćby zjawiska intermedialności. Pełnią funkcję raczej wstępnych rozpoznań ustanawiających pewien kulturowy (tekstowy) horyzont, w którym dopiero możliwe staje się czytanie filmu, jego interpretacja oraz autentyczna refleksja. Szkice te zostały tak pomyślane i zredagowane, by mogły służyć jako pomoc naukowa nauczycielom przedmiotów humanistycznych w zajęciach szkolnych nt. kultury XX i XXI wieku czy edukatorom zajmującym się kulturą medialną.

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie:

  • „Forum Akademickie” nr 11/2015, s. 70 (Marek Misiak: Film jako tekst kultury)
  • „Nowe Książki” 1/2016, s. 9

Spis treści

 

Podziękowania / 7

 

Wstęp / 9

 

Na początek garść faktów / 11

 

Kino, narracja, życie / 19

Cezar musi umrzeć / 23

Autonarracja / 27

Scena zbrodni / 29

 

Hrabal i filmowcy / 35

Literatura a film. O jeden krok przed / 35

Hrabal — empatia jako postawa / 36

Rojenia pabitela, czyli na marginesie rzeczywistości i języka / 41

Hrabal w filmie / 43

 

Wampir. Nosferatu. Pre-teksty / 51

Wstęp, czyli o udomowieniu wampira słów kilka / 51

Pre-teksty / 52

Teksty / 55

Nosferatu symfonia grozy / 60

Wampir / 62

Znaczenie mitu wampirycznego / 63

Wampir w popkulturze / 64

 

Anarchiczny spisek Pythonów. Groteska i absurd w służbie rewolty / 69

Podstawowe formy komizmu / 73

Groteska / 73

Absurd / 79

Ironia / 83

Parodia / 85

„Którędy Kanada?”, czyli jak to robią Pythoni / 87

Monty Python a sprawa polska (?) / 95

 

Popiół i diament, czyli w sidłach romantyzmu. Fenomen Polskiej Szkoły Filmowej / 101

Kanał, czyli początek / 103

Trzy tendencje Szkoły Polskiej / 105

Popiół i diament jako film polityczny / 109

Popiół i diament jako film symboliczny / 111

Szkoła Polska — co pozostaje / 118

 

Literacka i filmowa autorefleksyjność / 121

Człowiek z kamerą, czyli o roli kina w nowej rzeczywistości / 136

Wszystko na sprzedaż / 142

 

Nowe wołanie o autentyk / 149

Twórczość filmowa jako eksperymentowanie / 149

Manifest Dogma 95 a manifesty nowofalowe / 151

Przeciw realizmowi, w imię prawdy / 155

Poza normą, czyli przeciw kinu stylu zerowego / 159

Poza normą — Idioci / 160

Karen poza nawiasem / 161

Widz poza przyzwyczajeniami / 164

 

Bibliografia / 169

Indeks osobowy / 175

 

Summary / 181

Résumé / 183