Helion


Szczegóły ebooka

Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura

Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura


Teoria aktora-sieci to jedna z najbardziej zaskakujących i nowatorskich koncepcji, jakie pojawiły się w humanistyce i naukach społecznych na przełomie wieków. W przeciągu ok. trzydziestu lat swego istnienia rozwinęła się i wychodząc od badania nauki w laboratoriach przechodziła do coraz to innych obszarów, zaś jej przedstawiciele - B. Latour, M. Callon, J. Law - uzyskali szerokie, międzynarodowe uznanie. Książka Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura jest pierwszą monografią w języku polskim poświęconą tej koncepcji. Można ją czytać jako wprowadzenie do teorii aktora-sieci wiodącej od zagadnień epistemologicznych do teorii społecznej i filozofii polityki. Jednakże jest ona  także próbą uczynienia z teorii aktora-sieci spójnego stanowiska filozoficznego, które przekształca nasze myślenie o praktykach poznawczych, o świecie społecznym i problemach politycznych.

 

Krzysztof Abriszewski - pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikował prace poświęcone m.in. teorii aktora-sieci, niedualizującemu sposobowi mówienia, etyce dalekiego zasięgu i kulturowym funkcjom filozofii. Realizował projekt interdyscyplinarnych badań nad inflacją informacyjną i dominacją czasu szybkiego w kulturze współczesnej. Uczestnik inicjatywy Forum Humanistycznego (www.forhum.umk.pl) wiążącego badaczy z różnych dyscyplin akademickich. Tłumacz tekstów R. Rorty'ego, S. Fisha, H. Putnama i B. Latoura.

 

WSTĘP

Co to jest ANT i dlaczego nie wszystkiego w tej książce jest tyle samo?

 

ROZDZIAŁ l

HISTORIA EPISTEMOLOGII NICZYM OPOWIEŚĆ SCIENCE FICTION

 

ROZDZIAŁ 2

RELACJA EPISTEMOLOGICZNA

1. Wyprawa do Amazonii

2. Nauki społeczne

3. Rozwiązanie problemów z odniesieniem dyskursu naukowego?

4. Filozofia

 

ROZDZIAŁ 3

AKUMULACJA WIEDZY I CUD MATEMATYZACJI

 

ROZDZIAŁ 4

WIEDZA PEWNA

 

ROZDZIAŁ 5

ODKRYWANIE CZY KONSTRUOWANIE

1. Nowy aktor

2. Eksperyment

3. Metafory

4. Status mojej opowieści o ANT

 

ROZDZIAŁ 6

KROPKA NAD „I", CZYLI DZIĘKI MITTEREROWI I ANT POZA DUALIZMY

 

ROZDZIAŁ 7

TEKSTY

1. Zbudować złożony świat i... nie pozwolić mu się rozsypać

2. Modalizacje: fakty, artefakty i stopnie ontologiczne

3. Mobilizowanie zasobów: teksty jak drużyny piłkarskie

4. Przetrwać pod nieobecność autora

5. Taktyka oraz wysoka i niska indukcja

6. Tekst jako niesłychana historia

 

ROZDZIAŁ 8

KONTROLOWAĆ LABORATORIUM

1. Co z Naturą?

 

ROZDZIAŁ 9

DALSZE ROZBUDOWYWANIE SIECI

1. Dwa przykłady

2. Dwa modele: pętla i krążenie krwi

 

ROZDZIAŁ 10

WIEDZA/MNIEMANIE, RACJONALNE/IRRACJONALNE

 

ROZDZIAŁ 11

FAKTY TWARDE I MIĘKKIE

 

ROZDZIAŁ 12

INTUICJE NA TEMAT PRAWDY

1. Korespondencja

2. Koherencja

3. Teoria konwencjonalistyczna

4. Teoria pragmatyczna.

5. Inne teorie

 

ROZDZIAŁ 13

NATURA - SPOŁECZEŃSTWO

 

ROZDZIAŁ 14

ZBIOROWOŚĆ: RZECZY I LUDZIE

1. Delegacja prawa i wartości

2. Łańcuchy relacji zamiast izolowanych przedmiotów

 

ROZDZIAŁ 15

DWA MODELE SPOŁECZNE

1. Model dyfuzji

2. Model translacji

 

ROZDZIAŁ 16

MIKRO-1 MAKROSTRUKTURA

 

ROZDZIAŁ 17

ONTOLOGIA ZBIOROWOŚCI

1. Projekt nowej nauki społecznej i jej metafory

2. Widzieć co innego: pięć źródeł niepewności

3. Sposoby dobrego spłaszczania

 

ROZDZIAŁ 18

NIEISTNIEJĄCA NOWOCZESNOŚĆ

1. Nowoczesność

2. Konstytucja

3. Krytyka

4. Nowoczesność nigdy nie zaistniała

 

ROZDZIAŁ 19

ALTERNATYWNA MITYCZNA HISTORIA ZBIOROWOŚCI

1. Postęp i rozrastająca się zbiorowość

2. Mityczna historia zbiorowości

 

ROZDZIAŁ 20

DEMOKRACJA ROZCIĄGNIĘTA NA RZECZY I POLITYCZNA EKOLOGIA

 

ROZDZIAŁ 21

POZNANIE, ZBIOROWOŚĆ, POLITYKA - ŻYCIE PUBLICZNE UŁOŻONE NA NOWO

1. Platońska jaskinia

2. Dyskutujący obywatele

3. Kształt debaty - fakty i wartości

4. Kształt debaty - imperatywy

5. Profesje i ich zadania

 

ZAKOŃCZENIE.

LITERATURA PRZYWOŁYWANA.

Indeks nazwisk.

Indeks pojęć

Summary