Helion


Szczegóły ebooka

Laboratorium obciążalności torów wielkoprądowych i zestyków

Laboratorium obciążalności torów wielkoprądowych i zestyków


Książka jest przewodnikiem do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie Elektroenergetyki, których przedmiotem są badania aparatów prowadzone w trakcie ich projektowania — głównie w celu poznania i kontroli poszczególnych zespołów. Materiał skryptu zawiera ćwiczenia z wybranych zagadnień dotyczących badań nagrzewania torów wielkoprądowych aparatów elektrycznych, funkcjonowania i właściwości dynamicznych mechanizmów łączników oraz podstaw konstrukcji wybranych elementów aparatów elektrycznych.

Przedmowa 5

Wykaz ważniejszych oznaczeń 6

Wstęp 7

Literatura 11

 Ćwiczenie 1. Komputerowa analiza dynamiki ruchu zestyku łącznika szybkiego 13

1.1. Przedmiot ćwiczenia 13

1.2. Wprowadzenie teoretyczne. Parametryzacja układu zestykowego łącznika szybkiego, na przykładzie załącznika zwarciowego 13

1.3. Narzędzia 15

1.4.Program ćwiczenia. Instrukcja do badania dynamiki ruchu zestyku przy wykorzystaniu oprogramowania ANSYS 16

1.5. Implementacja modelu 17

1.6. Analiza wyników badań 23

1.7. Treść sprawozdania 23

1.8. Pytania kontrolne 24

Literatura 24

Ćwiczenie 2. Badanie nagrzewania aparatów elektroenergetycznych prądem ciągłym 25

2.1. Przedmiot ćwiczenia 25

2.2. Wprowadzenie teoretyczne 25

2.3. Układ probierczo – pomiarowy 28

2.4. Program ćwiczenia 31

2.5. Analiza wyników badań 31

2.6. Treść sprawozdania 33

2.7. Pytanie kontrolne 33

 Literatura 34

Ćwiczenie 3. Analiza rozpływu temperatury w torze wielkoprądowym i szynoprzewodzie 37

3.1. Przedmiot ćwiczenia 37

3.2. Wprowadzanie teoretyczne 37

3.3. Układ probierczo-pomiarowy 39

3.4. Przebieg ćwiczenia 40

3.5. Analiza wyników badań 41

3.6. Treść sprawozdania 41

3.7. Pytanie kontrolne 42

Literatura 42

Ćwiczenie 4. Analiza dynamiki ruchu styków łącznika szybkiego 43

4.1. Przedmiot ćwiczenia 43

4.2. Wprowadzenie teoretyczne 44

4.3. Układ probierczo-pomiarowy 48

4.4. Program ćwiczenia 48

4.5. Analiza wyników badań 49

4.6. Treść sprawozdania 49

4.7. Pytania kontrolne 50

Literatura 50

Ćwiczenie 5. Pomiary czasów własnych łączników szybkich 51

5.1. Przedmiot ćwiczenia 51

5.2. Wprowadzenie teoretyczne 51

5.3. Układ probierczo-pomiarowy 53

5.4. Program ćwiczenia 54

5.5. Analiza wyników badań 54

5.6. Treść sprawozdania 56

5.7. Pytania kontrolne 56

Literatura 56

Ćwiczenie 6. Badanie prądów sczepienia zestyków w układzie statycznym 57

6.1. Przedmiot ćwiczenia 57

6.2. Wprowadzenie teoretyczne 57

6.3. Układ probierczo-pomiarowy 64

6.4. Program ćwiczenia 67

6.5. Analiza wyników badań 68

6.6. Treść sprawozdania 68

6.7. Pytania kontrolne 68

Literatura 68

Ćwiczenie 7. Badanie zestyków w układzie dynamicznym 70

7.1. Przedmiot ćwiczenia 70

7.2. Wprowadzenie teoretyczne 70

7.3. Układ probierczo-pomiarowy 80

7.4. Program ćwiczenia 84

7.5. Analiza wyników badań 89

7.6. Treść sprawozdania 90

7.7. Pytania kontrolne 90

Literatura 90

Ćwiczenie 8. Analiza sił oporowych występujących w układach stykowych 92

8.1. Przedmiot ćwiczenia 92

8.2. Wprowadzenie teoretyczne 92

8.3. Układ probierczo-pomiarowy 108

8.4. Program ćwiczenia 109

8.5. Analiza wyników badań 110

8.6. Treść sprawozdania 112

8.7. Pytania kontrolne 112

Literatura 113

Załącznik 1 (do ćwiczenia 6) 114

Załącznik 2 (do ćwiczenia 7) 117

Załącznik 3 (do ćwiczenia 8) 119