Helion


Szczegóły ebooka

Rozwój nauki w biofilozofii Georges\'a Canguilhema

Rozwój nauki w biofilozofii Georges\'a Canguilhema


Wielka tradycja Sorbony ucieleśnia się moim zdaniem w osobie Georges’a Canguilhema, następcy Gastona Bachelarda jako dyrektora Instytutu historii nauki i techniki uniwersytetu w Paryżu. Za granicą Francji i być może też w swoim kraju pozostaje wśród powojennych „klasyków do czytania” najbardziej niedoceniany. […] W moich oczach Georges Canguilhem jest jednym z najważniejszych historyków nauki, których wydała Europa. Charakterystyczna dla jego badań mieszanka oryginalności i precyzji była czymś unikalnym. Ogromnie mnie cieszyła znajomość z epistemologiem, wielkim naukowcem, a jednocześnie człowiekiem prawym, pełnym uczciwości i szlachetności, odważnym członkiem Ruchu Oporu.

Wolf Lepenies
Qu’est-ce qu’un intellectuel européen?, s. 17

Biofilozofia rozwijana przez Georges’a Canguilhema pozostaje koncepcją szerzej nieznaną, a jej autor pojawia się raczej na marginesie, gdy mowa jest o innych filozofach francuskich. Bez wątpienia znajomość poglądów Canguilhema wyjaśnia wiele zjawisk w powojennej historii intelektualnej we Francji. Jednakże i bez tego kontekstu oryginalne filozoficzne dokonania Canguilhema posiadają niezwykłą wręcz aktualność w dobie posthumanizmu, transhumanizmu i potrzeby stworzenia filozofii techniki. W tej książce staram się zrekonstruować te elementy Canguilhemowskiej koncepcji, które posłużą mi do odpowiedzi na pytanie: na czym polega i przez co jest umożliwiony rozwój nauki?

Wprowadzenie               7

Canguilhem – filozoficzny historyk nauki             11

Czy będę mówił o filozofii nauki?            14

Układ treści       16

Metoda               20

Podziękowania 22

 

Biografia i ścieżka intelektualna             23

 

Pojęcia biofilozofii        31

Jednostka i milieu           31

Życie     36

Uwagi o „filozofii życia” (Nietzsche i Bergson)   48

Technika             50

Nauka i jej prawdziwość              55

Filozofia i jej rola             59

Czym jest pojęcie?         63

Pojęcie to problem        67

Normatywność jako próba ujęcia życia w sposób ilościowy?      69

 

Zmiana i rozwój naukowy           73

Modele rozwoju nauki 74

Modele rekonstrukcji zmiany naukowej. Historiografia nauki    83

Ciągłość i zerwanie         84

Historia nauki, czyli czego?          88

Podsumowanie. Ontologiczne założenia historii nauki  93

 

Przedmiot historii nauki według Georges’a Canguilhema          97

Czym jest filozoficzna historia nauki?     97

Pojęcie jako przedmiot historii nauki     107

Ideologia naukowa         109

Ideologia?          111

Ideologia naukowa i zasady jej historycznej rekonstrukcji           113

Zastąpienie ideologii naukowej nauką  117

Pojawienie się ideologii naukowej          119

 

Zakończenie      121

Canguilhemowski model rozwoju nauki               121

 

Summary            127

 

Bibliografia        131

 

Indeks  141