Helion


Szczegóły ebooka

Życie w cieniu pandemii. Tajemnica przemijania

Życie w cieniu pandemii. Tajemnica przemijania


Cały świat poszukuje skutecznego sposobu przeciwdziałania COVID-19. Dojrzały człowiek patrzy na rzeczywistość epidemii, wiedząc, że oprócz warstwy społecznej ma ona także głębszy, duchowy wymiar. Może pomocą w tym poszukiwaniu będzie książka ks. Jarosława Piłata Życie w cieniu pandemii. Tajemnica przemijania? Nasza obecna codzienność, osamotnienie jako duchowa pustynia, tajemnica wiecznej obecności Boga, waga ludzkich wyborów, tych drogocennych przejawów wolności, uchwyconych w perspektywie przemijania i piękna wieczności to tematy przewijające się na jej kartach.

Pierwsi odbiorcy książki mówią, że ma ona dobrą duszę, że przesycona jest nadzieją, pewnością sensu ludzkiego życia, równocześnie pomaga odnaleźć drogę do niego. Myśli zapisane w niej mają charakter uniwersalny. Uderza jej otwartość. Poziom wejścia w jej treść nie jest narzucony, zostaje pozostawiony decyzji czytelnika, przy jednocześnie wyraźnym wskazaniu najwartościowszego kierunku, w porównaniu do którego inne, na swój sposób fascynujące, wydają się być niewarte zachodu.

Lektura tej pozycji niesie używając słów św. Franciszka światło w mroku, nadzieję w strapieniu, radość w smutku.

Ks. Jarosław Piłat katolicki ksiądz, przez całe życie związany z Warszawą. Wykształcenie zdobywał w Warszawie, Paryżu i Rzymie. Duszpasterz posługujący w wielu środowiskach stolicy, związany z ruchami katolickimi, przez pewien czas proboszcz dużej parai, szczególnie oddany służbie rodzinom katolickim oraz posłudze konfesjonału. Pedagog założyciel, współzałożyciel i inicjator kilku szkół i przedszkoli katolickich.

Intelektualnie zafascynowany duchowością chrześcańską, szczególnymi obszarami jego reeksji naukowej i duchowej są wczesne reguły monastyczne, duchowość kapłańska, mistyka łacińska, tematyka pustyni i oczyszczeń duchowych oraz proces uświęcenia. Autor niedawno wznowionej książki Oddać się Bogu i ludziom. Duchowość kapłańska w ujęciu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • Słowo od autora
 • Wobec pandemii
  • Powrót poczucia przemijalności i lęku przed śmiercią
  • Przekroczenie lęku przed śmiercią
  • Niepewność drogą do człowieczeństwa?
  • Refleksje o pladze skutki zła
  • Przemijalność świata w jego obecnej formie
  • czy to apokalipsa?
  • Desakralizacja starości. Czy coś jest jeszcze dla nas święte?
 • Pustynia duchowa a pandemia
  • Pustynia duchowa
  • Czy czas pandemii jest pustynią duchową?
  • Pustynia na drodze do głębi duchowej
  • Istota doświadczenia pustyni
  • Walka duchowa
  • Kształcenie dyscypliny życia regulamin życia duchowego
  • Kształtowanie cnót i służebności w stosunku do innych
 • Przemijanie
  • Doświadczenie przemijania
  • Nieuchronność przemijania
  • Gorycz
  • Przemijanie spojrzenie pozytywne
  • Przemijanie a czas
  • Przemijanie przekleństwo czy brama nieśmiertelności?
  • Przemijanie. Nauczyciele mądrości
  • gorycz i życiowe klęski
  • Przemijanie jako przemiana i oczyszczenie
  • Przemijanie. Śmierć i grzech pierworodny
  • Przemijanie jako ziemski czyściec
  • Przemijanie a rozwój człowieka niedokończenie
  • Przemijanie a cudowna zmienność świata
  • Przemijanie a uświęcenie
  • Przemijanie a Sąd Boży
  • Przemijanie a przywiązanie do świata
  • Przemijanie a diabeł
  • Przemijanie a walka duchowa
  • Przemijanie a emocje
  • Przemijanie jako szkoła wieczności
  • Przemijanie jako umieranie
  • Przemijanie. Ciekawość wieczności
  • Przemijanie a prawda i skrucha
 • Umieranie
  • Umieranie jako znak
  • Opresja umierania
  • Sen
  • Zgoda na umieranie
  • Refleksja nad umieraniem
  • Myśli w Dzień Zaduszny
  • Pamięć o zmarłych
 • Apokalipsa
  • Apokalipsa. Fin de sicle
  • Apokalipsa. Przemiany doczesności
  • Nasze apokalipsy
  • Apokalipsa. Ból i cierpienie
  • Apokalipsa a zmienność
  • Apokalipsa a brak przebaczenia
  • Apokalipsa. Dziecięctwo duchowe
  • Apokalipsa a nieufność
  • Apokalipsa. Koniec naszego świata
  • Apokalipsa a doświadczenie więzi z Bogiem
  • Jak żyć w czasach apokalipsy?
  • Zmierzch
 • Świętość
  • Świętość jako nadzieja
  • Uroczystość Wszystkich Świętych
  • Niechęć do świętości
  • Świętość światowa a chrześcijańska
  • Świętość ujęcie praktyczne
   • Potrzeba osobowego wzoru
   • Wzór męstwa i heroizmu
  • Pierwszeństwo Boga
  • Świętość. Mozolność procesu uświęcenia
  • O postawie kontemplacyjnej
  • Świętość a krzyż
   • Śnieg
 • Nadzieja
  • Mgła
  • Nadzieja a grzech
  • Konieczność posiadania nadziei
  • Moja nadzieja
  • Nadzieja nadprzyrodzona i jej kuźnia gorycz
  • Nadzieja a poznanie, praca i twórczość
  • Nadzieja a zachwyt
  • Nadzieja a skrucha
  • Nadzieja a sprawiedliwość
  • Nadzieja a zło doznane za uczynione dobro
  • Prawda i gorycz akuszerki nadziei
  • Nadzieja a spełnienie i niespełnienie
  • Nadzieja a rozpacz
  • Nadzieja a słodycz