Szczegóły ebooka

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe II Rzeczypospolitej 1919-1939

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe II Rzeczypospolitej 1919-1939

Krzysztof Jan Rej

Ebook

Rok 1919 obfitował w powołanie wielu instytucji nowo powstałego po latach niewoli państwa polskiego. Do jego najpilniejszych zadań w obszarze wojskowym należało m.in. ustalenie ram prawno-organizacyjnych działalności kapelanów wyznań niekatolickich. Sprawa ta wymagała jednak wzajemnych uzgodnień i regulacji prawnych na szczeblu państwowym pomiędzy przedstawicielami wojska oraz odpowiednimi władzami, reprezentującymi określone środowiska wyznaniowe. Proces ten, uwieńczony ostatecznie sukcesem, rozpoczął się właśnie w 1919 roku, oficjalnie inaugurując instytucjonalną działalność ewangelicko-augsburskiego duszpasterstwa wojskowego w armii polskiej.

W 2019 roku minęła więc setna rocznica wydarzenia, które nie tylko wypada wspomnieć, lecz o którym także warto pamiętać i dziś, zwłaszcza że reaktywowane w III Rzeczypospolitej duszpasterstwo wojskowe nawiązuje do dawnych tradycji. Tym celom niechaj posłuży niniejsza publikacja prezentująca działalność ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w Polsce okresu międzywojennego.

 • Wstęp
 • I. Z dziejów protestanckich Kościołów i związków wyznaniowych II Rzeczypospolitej
 • I. 1. Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku
 • I. 2. Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Małopolsce
 • I. 3. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej
 • I. 4. Kościół Ewangelicko-Luterski w Polsce Zachodniej
 • I. 5. Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej (z konsystorzem w Warszawie)
 • I. 6. Kościół Ewangelicko-Unijny w Poznańskiem i na Pomorzu
 • I. 7. Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany (z konsystorzem w Wilnie)
 • I. 8. Inne Kościoły i związki wyznaniowe
 • I. 9. Ewangelicy w świetle statystyki wyznaniowej i narodowościowej
 • I. 10. Tradycje ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich
 • II. Służba duszpasterska dla żołnierzy wyznania ewangelicko-augsburskiego
 • II. 1. Organizacja duszpasterstwa
 • II. 2. Duszpasterstwo Okręgów Korpusów
 • II. 2. 1. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu I (OK I Warszawa)
 • II. 2. 1. a) Ewangelicki Kościół Garnizonowy w Warszawie
 • II. 2. 1. b) Koło Opieki nad Żołnierzem Ewangelikiem w Warszawie
 • II. 2. 1. c) Służba duszpasterska w innych garnizonach OK I
 • II. 2. 2. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu II (OK II Lublin)
 • II. 2. 3. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu III (OK III Grodno)
 • II. 2. 4. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu IV (OK IV Łódź)
 • II. 2. 5. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu V (OK V Kraków)
 • II. 2. 6. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu VI (OK VI Lwów)
 • II. 2. 7. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu VII (OK VII Poznań)
 • II. 2. 8. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu VIII (OK VIII Toruń)
 • II. 2. 9. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu IX (OK IX Brześć n. Bugiem)
 • II. 2. 10. Duszpasterstwo Okręgu Korpusu X (OK X Przemyśl)
 • II. 3. Duszpasterstwo Ewangelickie w Korpusie Ochrony Pogranicza
 • II. 4. Relacje z podróży służbowych do oddziałów KOP naczelnego kapelana księdza seniora pułkownika Feliksa Gloeha
 • II. 5. Dane statystyczne dla wyznania ewangelicko-augsburskiego
 • III. Służba duszpasterska dla żołnierzy wyznania ewangelickoreformowanego i pozostałych wyznań protestanckich
 • III. 1. Organizacja wojskowego duszpasterstwa ewangelicko-reformowanego
 • III. 2. Jubileusz 40-lecia pracy duszpasterskiej księdza seniora Kazimierza Szefera
 • III. 3. Uroczystość pogrzebowa księdza seniora pułkownika Kazimierza Szefera
 • III. 4. Dane statystyczne dla wyznania ewangelicko-reformowanego
 • III. 5. Służba dla żołnierzy Kościołów ewangelicko-unijnych
 • III. 6. Inne denominacje wyznaniowe w Wojsku Polskim wywodzące się z tradycji protestanckich
 • IV. Życie religijne w Wojsku Polskim
 • IV. 1. Przysięga wojskowa i praktyki religijne
 • IV. 2. Śpiewnik i modlitewnik dla żołnierzy
 • IV. 3. Istota zadania i cele ewangelickiej służby duszpasterskiej w Wojsku Polskim
 • V. Sylwetki kapelanów wojskowych
 • Zakończenie
 • Zusammenfassung
 • Bibliografia
 • Spis ilustracji
 • Spis załączników
 • Załączniki
 • Indeks osobowy
 • Tytuł: Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe II Rzeczypospolitej 1919-1939
 • Autor: Krzysztof Jan Rej
 • ISBN: 978-83-66616-27-1, 9788366616271
 • Data wydania: 2021-06-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2242
 • Wydawca: Wydawnictwo Borgis