Szczegóły ebooka

Nie wszyscy pomrzemy Kościoły orientalne historia - tradycja - eschatologia

Nie wszyscy pomrzemy Kościoły orientalne historia - tradycja - eschatologia

Andrzej Sarwa

Ebook

Opracowanie historii Kościołów orientalnych oraz ich wierzeń dotyczących rzeczy ostatecznych człowieka i świata. Tytuł książki nawiązuje do słów św. Pawła: Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. (1 Kor, 15, 51-53, Biblia Tysiąclecia). W IIIII wieku, przodkowie współczesnych Asyryjczyków, zwani wówczas syryjczykami przyjęli chrześcijaństwo. Pozwoliło im ono zachować tożsamość narodową, którą w zachodniej części terytorium swego zamieszkania mogli utracić na rzecz pogańskich Greków i Rzymian, we wschodniej zaś na rzecz zaratusztriańskich Persów. Ważnym dla dynamicznego rozwoju chrześcijaństwa na tych terenach było to, że wyznawcy nowej religii nie podlegali gwałtownym prześladowaniom jakie miały miejsce na terytorium imperium rzymskiego w pierwszych wiekach nowej ery.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • CHRZEŚCIJAŃSTWO
 • WIELKIE SPORY CHRYSTOLOGICZNE W STAROŻYTNOŚCI
 • ARIUSZ I ARIANIE
  • Początki
  • Sytuacja w cesarstwie i Konstantyn Wielki (306 - 337)
  • Pierwszy sobór ekumeniczny w Nicei
  • Po soborze
 • NESTORIUSZ
  • W obronie Jezusowego człowieczeństwa
  • Cyryl
  • Długa droga do zgody
 • DIOSKUR, EUTYCHES I MONOFIZYTYZM
 • ORTODOKSYJNE KOŚCIOŁY ORIENTALNE
 • Ormiański (Armeński) Kościół Apostolski
 • Ortodoksyjny Kościół Syriacki (Jakobicki)
 • Ortodoksyjny Kościół Malankaru
 • Syriacki Jakobicki Kościoł Indii
 • Indyjski Kościół Mar Thoma
 • Niezależny Syriacki (Jakobicki) Kościół Malabaru (Thozhiyur Sabha)
 • Asyryjski Kościół Wschodu w Indiach
 • Kościół Knanaya w Indiach
 • Święty Apostolski Katolicki Asyryjski Kościół Wschodu
 • Ortodoksyjny Koptyjski Kościół Egiptu
 • Ortodoksyjny Kościół Etiopski
 • Ortodoksyjny Kościół Erytrejski
 • ESCHATOLOGIA KOŚCIOŁÓW ORIENTALNYCH, NA PRZYKŁADZIE ESCHATOLOGII KOPTYJSKIEJ
  • Pojęcie śmierci
  • Śmierć ciała:
  • Człowiek nie został stworzony po to, by umierać
  • Śmierć jest również sądem:
  • Śmierć jest przekleństwem:
  • Śmierć ochrzczonych ludzi wierzących
  • Między śmiercią a wiecznością
  • Zanim Chrystus przyszedł na świat, przyjmując ludzkie ciało, wszyscy ludzie byli oddaleni od Boga
  • Śmierć Chrystusa
  • Odnowiona ludzkość, reprezentowana przez Chrystusa odda hołd Bogu Ojcu.
  • Natura Zmartwychwstania
  • Czas zmartwychwstania
  • Stosunek Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego do millennaryzmu
  • Sąd Ostateczny
  • Sędzia i Jego pomocnicy
  • Czas Sądu
  • Ostateczny stan człowieka
  • Biblia mówi o piecu ognistym:
  • Biblia mówi o więzieniu:
  • Będą różne stopnie kary:
  • Kara będzie wieczna
  • Ostateczny stan sprawiedliwych
  • Niebo będzie wiecznym mieszkaniem sprawiedliwych ludzi wierzących
  • Życie zbawionych będzie wieczne
  • Wiara w Paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa, nadzieją wierzących
  • Znaki poprzedzające Drugie Przyjście
  • Głoszenie Ewangelii wszystkim narodom
  • Nawrócenie żydów
  • Przyjście Antychrysta
  • Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa
  • Sposób Jego Przyjścia
  • Cel Powtórnego Przyjścia Pana Jezusa Chrystusa
  • Podsumowanie
 • BIBLIOGRAFIA
 • Spis treści
 • Tytuł: Nie wszyscy pomrzemy Kościoły orientalne historia - tradycja - eschatologia
 • Autor: Andrzej Sarwa
 • ISBN: 978-8-3795-0012-3, 9788379500123
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2798
 • Wydawca: Armoryka