Szczegóły ebooka

Mahabharata Epos indyjski

Mahabharata Epos indyjski

Vyasa

Ebook

Mahabharata - najbardziej obszerny oraz jeden z najstarszych poematów epickich znanych ludzkości, powstały w starożytnych Indiach i zapisany w sanskrycie. Mahabharata liczy sto tysięcy ślok (dwu- i czterowierszy), jest osiem razy dłuższa od Iliady i Odysei razem wziętych. Epos ten opowiada o współzawodnictwie pomiędzy rodami Pandawów i Kaurawów zakończonym osiemnastodniową, wyniszczającą bitwą na polach Kurukszetry, świętego miejsca pielgrzymek w środkowych Indiach. W szeregach wojsk Pandu poczesne miejsce zajmuje Kryszna, syn królewskiej dynastii Jadu, który widząc zwątpienie i rezygnację swego przyjaciela Ardżuny, tuż przed rozpoczęciem bitwy udziela mu filozoficznego wykładu w formie Bhagawad Gity. Obejmująca ponad siedemset ślok "Pieśni Pana" (zapisana w części Mahabharaty zwanej Biszma Parwa) wyjaśnia w zwięzły sposób trzy podstawowe nurty jogi: karma (szkołę działania pozbawionego rezultatów karmicznych), dźnana (jogę wiedzy spekulatywnej) oraz bhakti (czyli bezinteresowne oddanie dla Najwyższego). Uważaną za Piątą Wedę (pańćana weda) Mahabharata ustanawia supremację Kryszny, jako summum bonum całego stworzenia i jednocześnie Najwyższego Osobowego Boga, powtarzając jednocześnie zawarte w literaturze pańćaratra takiej jak sadhana, czy moksza. Ze względu na dogłębność i rozciągłość tematów związanych z kultem Kryszny, Mahabharata uważana jest za "encyklopedię religii i filozofii wisznuizmu". (źródło : Wikipedia)

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • KSIĘGA I. ADI-PARVAN (KSIĘGA POCZĄTKOWA).
  • Anukramanika (Przystąpienie).
  • II. Parva-Sangraha (Spis ksiąg).
  • Księga I. czyli księga Początku zawiera 19 rapsodów, stanc 234.
  • Księga II. czyli ks. Sali - zawiera 10 rapsodów, stanc 81.
  • Księga III. czyli ks. Puszczy - rapsodów 22, stanc 315.
  • Księga IV. czyli księga Viraty - rapsodów 5, stanc 72.
  • Księga V. czyli księga Zbrojeń - rapsodów 19, stanc 196.
  • Księga VI. czyli księga Bhiszmy - rapsodów 4, stanc 122.
  • Księga VII. czyli księga Drony - rapsodów 8, stanc 202. Rapsod 71. Wybór Drony (1 - 16).
  • Księga VIII. czyli księga Karny - rapsod 1, stanc 96.
  • Księga IX. czyli księga Śalyi - rapsodów 3, stanc 65.
  • Księga X. czyli księga Uśpienia - rapsodów 2, stanc 18.
  • Księga XI. czyli księga Niewiast - rapsodów 3, stanc 27.
  • Księga XII. czyli księga Wykładów (Właściwie księga Pokoju, Uspokojenia tłum.) - rapsodów 3, stanc 365.
  • Księga XIII. czyli księga Nauczania - rapsodów 2, stanc 168.
  • Księga XIV. czyli księga Ofiary konia - rapsodów 2, stanc 92.
  • Księga XV. czyli księga Pobytu w pustelni - rapsodów 3, stanc 39.
  • Księga XVI. czyli księga Mausali - rapsod 1, stanc 8.
  • Księga XVII. czyli księga Wielkiej podróży - rapsod 1, stanc 3.
  • Księga XVIII. czyli Wniebowstąpienie - rapsod 1, stanc 5.
  • III. Pauszya.
  • IV. Puloma.
  • V. Astika.
  • VI. Adi-Vamsa. (Początki rodowodu).
  • VII. Sambhava (Rodowód).
  • VIII. Dżatu-griha (Dom z laki).
  • IX. Hidimba-Vadha (Walka z Hidimbą).
  • X. Baka-Vadha (Walka z Baką).
  • XI. Czitraratha.
  • XII. Svayamvara (Wybór męża).
  • XIII. Vaivahika (Posag królewny).
  • XIV. Vidura-gamana (Wyprawa Vidury).
  • XV. Radżyalabha (Ujęcie królestwa).
  • XVI. Ardżuna-vana-vasa (Pobyt Ardżuny w lasach).
  • XVII. Subhadra-harana (Porwanie Subhadry).
  • XVIII. Harana-harana (Przewóz posagu).
  • XIX. Khandava-daha (Spalenie lasu Khandavy).
 • KSIĘGA II. SABHA-PARVAN. (KSIĘGA IZBY).
  • XX. Sabhakriya (Budowanie Izby).
  • XXI. Loka-pala-sabhakhyana (Powieść o halli panów świata).
  • XXII. Radżasuya-rambha (Zamiar koronacyi).
  • XXIII. Dżarasandha-vadha (Walka z Dżarasandha).
  • XXIV.Dig-vidżaya (Zwycięstwo nad krainami).
  • XXV. Radżasuya (Koronacya).
  • XXVI. Argha-harana (Walka o podział darów).
  • XXVII. Sisupala-vadha (Walka z Sisupalą).
  • XXVIII. Dyuta (Gra).
  • XXIX. Anudyuta. (Odgrywanie się).
 • KSIĘGA III. VANA-PARVAN. (KSIĘGA PUSZCZY).
  • XXX. Aranya. (Las).
  • XXXI. Kirmira-vadha (Walka z Kirmirą).
  • XXXII. Ardżunâbhigamana (Objazd Ardżuny).
  • XXXIII. Kairata. (Powieść o góralu).
  • XXXIV. Indra-loka-gamana (Wyprawa Ardżuny do nieba Indry).
  • XXXV. Nalopakhyana (Powieść o Nalu)
  • XXXVI. Tirthayatra (Pielgrzymka po pustelniach).
  • XXXVII. Dżatasura-vadha (Walka z Dżatasurą).
  • XXXVIII. Yaksza-yuddha (Wojna z Yakszami).
  • XXXIX. Nivatakavacza.
  • XL. Adżagara (O wielkim wężu).
  • XLI. Markandeya-samâsyâ (Spotkanie z Markandeyą).
  • XLII. Draupadi-Satyabhama-samvada (Rozmowa Draupadi z Satyabhamą).
  • XLIII.Ghoszayatra (Przegląd krów).
  • XLIV. Mrga-svapnodbhava (Sen o antylopach).
  • XLV. Vrihidraunika (O polach ryżowych).
  • XLVI. Draupadi-harana (Porwanie Draupadi).
  • XLVII. Dżayadratha-vimokszana (Rozpętanie Dżayadrathy).
  • XLVIII. Ramopakhyana (Powieść o Ramie).
  • XLIX. Pativratamahâtmya (Powieść o wierności małżeńskiej).
  • L. Kundala harana (Porwanie pancerza).
  • Pieśń 50-ta poświęcona jest wyjaśnieniu tajemniczej postaci Karny, który będąc w istocie bratem Pandawiczów, skutkiem nieszczęśliwych okoliczności znajduje się w obozie ich przeciwników. Narodziny Karny stanowią same przez się powieść osobną.
  • LI. Araneya.
 • KSIĘGA IV. VIRATA-PARVAN (KSIĘGA VIRATY).
  • LII. Pandava-praveśa (Objazd Pandawiczów).
  • LIII. Samâyapalana (Zawarcie przymierza)
  • LIV. Kiczaka-vadha (Walka z Kiczaką).
  • LV. Go-harana (Porwanie krów).
  • LVI. Vaivahika (Zaślubiny).
 • KSIĘGA V. UDYOGA-PARVAN (KSIĘGA ZBROJEŃ).
  • LVII. Senodyoga (Zbrojenie armii).
  • LVIII. Sandżaya yana ( Wyprawa Sandżayi ).
  • LIX. Pradżagara (Czuwanie).
  • LX. Sanatsudżata
  • LXI. Yanasandhi.
  • LXII. Bhagavad-yana (Wyprawa Krszny).
  • LXIII. Sainya niryana (Zejście wojsk na pole bitwy).
  • LXIV. Ulukagamana (Wyprawa Uluki).
  • LXV. Rathatiratha-sankhyana (Spis bohaterów i arcybohaterów).
  • LXVI. Ambopakhyana (Powieść o Ambie).
 • KSIĘGA VI. BHISZMA-PARVAN (KSIĘGA BHISZMY.)
  • LXVII. Dżambu-khanda-nirmana (Księga opisu Indyj).
  • LXVIII. Bhumi (Ziemia).
  • LXIX. Bhagavadgita-parvan (Księga Bhagavadgity).
  • BHAGAVAD-GITA
  • LXX. Bhiszma-vadha.
 • KSIĘGA VII. DRONA-PARVAN. (KSIĘGA DRONY).
  • LXXI. Dronabhiszeka (Wybór Drony).
  • LXXII. Samśaptaka-vadha.
  • LXXIII. Abhimanyu-vadha.
  • LXXIV. Pratidżna (Odwet).
  • LXXV. Dżayadratha-vadha.
  • LXXVI. Ghatotkacza-vadha.
  • LXXVII. Drona-vadha.
  • LXXVIII. Naryanastramoksza (Wyzwolenie od grotu Narayany).
 • KSIĘGA VIII. KARNA-PARVAN. (KSIĘGA KARNY).
  • LXXIX. Karnavadha.
 • KSIĘGA IX. SALYA-PARVAN.
  • LXXX. Śalya.
  • LXXXI. Hadapraveśa (Ukrycie w stawie).
  • LXXXII. Gadayuddha.
 • KSIĘGA X. SAUPTIKA-PARVAN (KSIĘGA UŚPIENIA).
  • LXXXIII. Sauptika (Uśpienie).
  • LXXXIV. Aiszika (Chwała Siwy).
 • KSIĘGA XI. STRI-PARVAN (KSIĘGA NIEWIAST).
  • LXXXV. Dżalapradanika (Dar wody).
  • LXXVI. Strivilapa (Płacz kobiet).
  • LXXVII. Schraddha (Pogrzeb).
 • KSIĘGA XII. SANTI PARVAN (KSIĘGA WYKŁADÓW).
  • LXXXVIII. Radżadharmanuśasana. (Nauka o królewskości).
  • LXXXIX. Apadharma (O przeciwieństwach prawnych).
  • XC. Mokszadharma. (Nauka o wyzwoleniu)
  • FRAGMENTA Z MOKSZADHARMY.
 • KSIĘGA XIII. ANUŚASANA-PARVAN (KSIĘGA NAUCZANIA).
  • XCI. Anuśasana (Nauczanie) zwana też Danadharma czyli nauka o rozdawaniu darów.
  • XCII. Bhiszmasvargarohana (Wniebowstąpienie Bhiszmy).
 • KSIĘGA XIV. AŚVAMEDHIKA-PARVAN (KSIĘGA OFIARY KONIA).
  • XCIII. Aśvamedha.
  • XCIV. Anugita (Uzupełnienie Bhagavadgity).
  • FRAGMENTA Z ANUGITY.
 • KSIĘGA XV. ASZRAMAVASIKA PARVAN (KSIĘGA POBYTU W PUSTELNI).
  • XCV. Aszramâvsa.
  • XCVI. Putradarśana (Widzenie synów).
  • XCVII. Naradagamana (Wyprawa Narady).
 • KSIĘGA XVI. MANSALA-PARVAN KSIĘGA MANSALI).
  • XCVIII. Mansala.
 • KSIĘGA XVII. MAHAPRASTHANIKA PARVAN (KSIĘGA WIELKIEJ WYPRAWY).
  • XCIX. Mahâprasthânika.
 • KSIĘGA XVIII. SVARGAROHANA-PARVAN (KSIĘGA WNIEBOWSTĄPIENIA).
  • C. Svargarohana.
 • HARIVANSA ZWANA XIX. KSIĘGĄ MAHÂ-BHÂRATY.
 • SŁOWNICZEK
 • Spis treści
 • Tytuł: Mahabharata Epos indyjski
 • Autor: Vyasa
 • ISBN: 978-8-3795-0024-6, 9788379500246
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2892
 • Wydawca: Armoryka