Helion


Szczegóły ebooka

 
Pogłosy. Polska i hiszpańska proza potransformacyjna z perspektywy postzależnościowej

Pogłosy. Polska i hiszpańska proza potransformacyjna z perspektywy postzależnościowej


Publikacja przynosi błyskotliwe studium, które emanuje „radością komparatysty”. Agnieszka Kłosińska-Nachin znalazła klucz do podwójnej lektury polskiej i hiszpańskiej prozy, opisującej przemiany, jakie dokonywały się w obu społeczeństwach w okresie potransformacyjnym. [...] Książkę można czytać na wiele sposobów: jako pracę komparatystyczną o dużej wadze metodologicznej, ponieważ zaproponowany tryb dyskursu można zastosować do innych korpusów językowych/literackich; jako wciągającą analizę krytyczną prozy współczesnej, która przynosi niezwykle trafną diagnozę przemian społecznych; jako pogłębione studium rozpoznające problemy, jakie tu i teraz dotykają polską i hiszpańską rzeczywistość także w wymiarze politycznym, ponieważ przedstawiony w tomie dwugłos odbija się w sekwencji luster, dając wrażenie pogłosu na który wskazuje Autorka w tytule.

Z recenzji prof. dr hab. Beaty Baczyńskiej

Monografia stanowi osiągnięcie o statusie dzieła przełomowego, zarówno w obrębie polskiej hispanistyki, jak i międzynarodowych studiów literaturoznawczych oraz postzależnościowych. W oryginalną perspektywę badawczą – analizę tekstów literackich okresu transformacji z zastosowaniem ustaleń studiów postzależnościowych – został wpisany dialog pomiędzy polskimi i hiszpańskimi pisarzami i intelektualistami.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Moszczyńskiej-Dürst

WSTĘP        7

 1. „Ani jednej piędzi ziemi”. Lęki komparatysty 7
 2. Zwrot etyczny              12
 3. Perspektywa postzależnościowa         15
 4. Hiszpania – na południe od zachodu. Transfer wtórny              25

5. Korpus             47

 

ROZDZIAŁ I. PANOPTYZM I PRZEMOC         49

 1. Od wzmianki Saida do panoptyzmu Foucaulta               49
 2. Koszary. Ardor guerrero          55
 3. Spojrzenia. Visión del ahogado            84
 4. Więzienie. Mury Hebronu       100

5. Analogie. Czytadło     118

 

ROZDZIAŁ II. KAPITALIZM PO PRZEJŚCIACH              137

 1. Trudne genealogie     137
 2. (Bez)wstyd Stasia Bombiaka. Homo Polonicus              147
 3. Między Wschodem a Zachodem. Niskie Łąki  164
 4. Rewolucji nie było. Morza południowe            184

5. Model neopikarejski. Amado amo     206

 

ROZDZIAŁ III. POGŁOSY KOBIET     227

 1. Mapowanie   227
 2. Pisanie fantomowe. El cuarto de atrás             249
 3. Utracone głosy. La ópera cotidiana   269
 4. Narracja pączkująca. Absolutna amnezja        290

5. Inicjacja à rebours. Wojna polsko-ruska         309

 

PODSUMOWANIE                331

 

BIBLIOGRAFIA        341