Szczegóły ebooka

Człowiek śmiechu

Człowiek śmiechu

Wiktor Hugo

Ebook

Hugo pisał książkę w czasie swojego wygnania na Guernsey. Początkowo miała ona nosić tytuł ‘Na rozkaz króla’ i dodatkowo podkreślać tym samym jej zasadniczą treść. Tytułowy człowiek śmiechu stanowi, podobnie jak wcześniejsze hugoliańskie „potwory”, symbol całego ludu, utrzymywanego w ciemnocie, lecz z natury szlachetnego, obdarzonego pięknymi uczuciami w większym stopniu niż klasy rządzące. Ponownie Hugo eksploatuje motyw człowieka odepchniętego przez społeczeństwo, jak i człowieka, który dobrowolnie wybrał samotność. Rażącą różnicę między oceną takich ludzi przez społeczeństwo i z punktu widzenia moralności podkreślają imiona nadane bohaterom, zwłaszcza imię ślepej dziewczyny, Dei (łac. bogini). Scena, w której Gwynplaine w parlamencie usiłuje przybliżyć nędzę ludu arystokratom, ostrzega ich przed możliwymi konsekwencjami przewrotu społecznego i zostaje wyśmiany, jest zarówno aluzją do sytuacji we Francji przed rewolucją, jak i ostrzeżeniem skierowanym od autora do rządzących krajem. Nieprzypadkowo bowiem akcja utworu toczy się w Anglii przedrewolucyjnej, a jej główną osią jest radykalna opozycja między ludem. (za Wikipedią)

 • TOM PIERWSZY
  • PRZEDMOWA
 • CZĘŚĆ PIERWSZA: MORZE I NOC
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Ursus.
   • I
   • II
   • III
   • IV
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Comprachicosowie.
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
 • KSIĘGA PIERWSZA: NOC MNIEJ CIEMNA OD CZŁOWIEKA
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Południowy cypel Portlandu.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Osamotnienie.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Samotność.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Pytania.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Drzewo ludzkiego wynalazku.
  • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Walka pomiędzy śmiercią a nocą.
  • ROZDZIAŁ SIÓDMY: Południowy cypel Portlandu.
 • KSIĘGA DRUGA: ORKA NA MORZU
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Prawa, które są poza człowiekiem.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Zarysy od początku zaznaczone.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Niespokojni ludzie na niespokojnem morzu.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Ukazanie się obłoku różniącego się od innych.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Hardquanonne.
  • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Sądzą, że im pomoc przybywa.
  • ROZDZIAŁ SIÓDMY: Święta zgroza.
  • ROZDZIAŁ ÓSMY: Nix et nox.
  • ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY: Zadanie powierzone rozszalałemu morzu.
  • ROZDZIAŁ DZIESIĄTY: Burza to dzicz olbrzymia.
  • ROZDZIAŁ JEDENASTY: Casquette.
  • ROZDZIAŁ DWUNASTY: Borykanie się z rafą podwodną...
  • ROZDZIAŁ TRZYNASTY: Twarzą w twarz z nocą.
  • ROZDZIAŁ CZTERNASTY: Ortach.
  • ROZDZIAŁ PIĘTNASTY: Portentosum mare.
  • ROZDZIAŁ SZESNASTY: Niespodzianie złagodzenie zagadki.
  • ROZDZIAŁ SIEDMNASTY: Ostatni ratunek.
  • ROZDZIAŁ OSIEMNASTY: Ostateczna ucieczka.
 • KSIĘGA TRZECIA: DZIECIĘ W CIENIU
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Chess-Hill.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Zjawiska śnieżne.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Ciężar utrudnia jeszcze wszelką drogę bolesną.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Inna postać pustyni.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Odludek staje do roboty.
  • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Obudzenie.
 • TOM DRUGI
 • CZĘŚĆ DRUGA: Z KRÓLEWSKIEGO ROZKAZU
  • KSIĘGA PIERWSZA: WIEKUISTA OBECNOŚĆ PRZESZŁOŚCI
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Lord Clancharlie.
   • I
   • II
   • III
   • IV
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Lord Dawid Dirry-Moir.
   • I
   • II
   • III
   • IV
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Księżniczka Jozyana.
   • I
   • II
   • III
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Magister elegantiarum.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Królowa Anna.
   • I
   • II
   • III
   • IV
  • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Barkilphedro.
  • ROZDZIAŁ SIÓDMY: Barkilphedro się wygryza.
  • ROZDZIAŁ ÓSMY: Inferi.
  • ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY: Nienawidzieć taką jest potęgą jak kochać.
  • ROZDZIAŁ DZIESIĄTY: Płomień, któryby się widziało, gdyby człowiek był przezroczysty.
  • ROZDZIAŁ JEDENASTY: Barkilphedro urządza zasadzkę.
  • ROZDZIAŁ DWUNASTY: Szkocja, Irlandja i Anglja.
 • KSIĘGA DRUGA: GWYNPLAINE I DEA
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Daje się tu widzieć twarz tego, którego dotąd widziano tylko czynności.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Dea.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Oculos non habet, et videt.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Dobrani kochankowie.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Błękit w ciemni.
  • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Ursus nauczycielem i Ursus opiekunem
  • ROZDZIAŁ SIÓDMY: Ślepota udziela nauki jasnowidzenia.
  • ROZDZIAŁ ÓSMY: Nie tylko szczęście, ale i pomyślność.
  • ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY: Dziwactwa, nazywane poezją przez ludzi pozbawionych smaku.
  • ROZDZIAŁ DZIESIĄTY: Rzut oka mędrca na rzeczy tego świata i na ludzi.
  • ROZDZIAŁ JEDENASTY: Gwynplaine słusznie sądzi, Ursus prawdę mówi.
  • ROZDZIAŁ DWUNASTY: Ursus mędrzec daje się powodować Ursusowi poecie.
 • TOM TRZECI
  • KSIĘGA TRZECIA: POCZĄTEK NADPĘKNIĘCIA
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Inn Tadcaster.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Wymowa pod gołem niebem.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Kędy znowu ukazuje się przechodzeń.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Sprzeczności bratają się z sobą w nienawiści.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Wapentake.
  • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Mysz, wypytywana przez koty.
  • ROZDZIAŁ SIÓDMY: Jaki może mieć powód dukat obrączkowy, żeby się zawieruszyć pomiędzy miedziaki?
  • ROZDZIAŁ ÓSMY: Oznaki otrucia.
  • ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY: Abyssus abyssum vocat.
 • KSIĘGA CZWARTA: PODZIEMNA KATOWNIA
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Kuszenie świętego Gwynplaina.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Od rozkoszy ku grozie.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Lex Rex Fex.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Ursus podpatruje ceklarzy.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Niebezpieczne miejsce.
  • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Jakie sądownictwo pokrywały starodawne peruki.
  • ROZDZIAŁ SIÓDMY: Dreszcze.
  • ROZDZIAŁ ÓSMY: Jęki
 • KSIĘGA PIĄTA: MORZA I LOSY JEDEN I TEN SAM PODMUCH PORUSZA
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Trwałość rzeczy kruchych.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Błąkać się niekoniecznie jest błądzić.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Nie ma człowieka, któryby, przeniesiony nagle z Syberji do Senegalu, nie stracił przytomności.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Oczarowanie.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Myślisz, że pamiętasz, a zapominasz.
 • KSIĘGA SZÓSTA: ROZLICZNE STRONY URSUSA
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Co odludek mówi.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Co odludek robi.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Zawikłania.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Moenibus surdis campana muta.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Racja stanu pracuje w małych, jak i w wielkich sprawach.
 • TOM CZWARTY
  • KSIĘGA SIÓDMA: TYTANKA
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Przebudzenie.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Pałac podobny bywa do puszczy leśnej.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Ewa.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Szatan.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Twarz znana, człowiek nieznany.
 • KSIĘGA ÓSMA: CAPITOL I JEGO SĄSIEDZTWO
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Rozczłonkowanie wspaniałości tego świata.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Bezstronność.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Starożytna komnata.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Stara Izba.
  • ROZDZIAŁ PIĄTY: Pogadanki pańskie.
  • ROZDZIAŁ SZÓSTY: Wyższa i niższa.
  • ROZDZIAŁ SIÓDMY: Ludzkie burze gorsze od nawałnic oceanu.
  • ROZDZIAŁ ÓSMY: Byłby dobrym bratem, gdyby nie był dobrym synem.
 • KSIĘGA DZIEWIĄTA: W GRUZACH
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Nadmiar szczęścia prowadzi do nadmiaru niedoli.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Osad na dnie duszy.
 • ZAKOŃCZENIE: MORZE I NOC
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY: Stróż domowy może być wybawicielem.
  • ROZDZIAŁ DRUGI: Barkilphedro do orlicy mierzył, a trafił w gołębia.
  • ROZDZIAŁ TRZECI: Raj odzyskany na padole płaczu.
  • ROZDZIAŁ CZWARTY: Nie tu, ale tam w górze.
 • Tytuł: Człowiek śmiechu
 • Autor: Wiktor Hugo
 • Tłumaczenie: Felicjan Faleński
 • ISBN: 978-83-7639-331-5, 9788376393315
 • Data wydania: 2022-03-26
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2obj
 • Wydawca: Armoryka