Helion


Szczegóły ebooka

Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce. Studium na przykładzie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce. Studium na przykładzie produktów leczniczych i wyrobów medycznych


Monografia przybliża zagadnienie adaptacyjności łańcuchów dostaw odpowiadających na zmienne warunki kształtowane przez zmieniające się, dynamiczne otoczenie. Składa się z czterech części:

– teoriopoznawczych rozważań zmierzających do zbadania ewolucji łańcuchów dostaw w warunkach zakłóceń i kształtowania filarów adaptacyjności;

– ekonomicznych aspektów adaptacyjności łańcuchów dostaw i ich podatności na rekonfigurację determinowaną odgórnie, np. za sprawą czynników politycznych;

– doskonalenia łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej, w kontekście wzrostu adaptacyjnych relacji w obliczu nasilającej się niestabilności otoczenia;

– uwarunkow prawnych regulujących funkcjonowanie adaptacyjnych łańcuchów dostaw produktów leczniczych, w tym m.in. szczepionek przeciw COVID-19.

Bazując na przeglądzie literatury i studium przypadków, autorzy odnoszą się do klasycznego ujęcia i obserwacji nowych, aktualnych zjawisk społeczno-gospodarczych.

Publikacja adresowana jest do menedżerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw, organizacji realizujących procesy logistyczne oraz podmiotów ochrony zdrowia i jednostek medycznych zarządzających łańcuchami dostaw. Będzie także użytecznym podręcznikiem dla studentów kierunków związanych z logistyką i zarządzaniem.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Ewolucja łańcuchów dostaw w warunkach zakłóceń     11

1.1. Pojęcie i cechy zakłóceń z perspektywy wzrostu złożoności łańcuchów dostaw   11

1.2. Istota i rodzaje ryzyka zakłóceń w łańcuchach dostaw            17

1.3. Koncepcja odporności łańcucha dostaw     23

1.4. Kształtowanie odpornych łańcuchów dostaw           29

1.5. Wyzwania w zakresie wzmacniania odporności łańcucha dostaw       36

 

Rozdział 2. Adaptacyjność łańcuchów dostaw w ujęciu ekonomicznej orientacji logistyki        43

2.1. Istota adaptacyjności na tle wybranych koncepcji     43

2.2. Wybrane aspekty konkurencyjności łańcuchów determinowane odgórnie 53

 

Rozdział 3. W kierunku adaptacyjności łańcuchów dostaw w podmiotach ochrony zdrowia            65

3.1. Wsparcie logistyczne w ochronie zdrowia     65

3.2. Łańcuch dostaw w ochronie zdrowia           69

3.3. Wzmacnianie odporności łańcucha dostaw w ochronie zdrowia            76

3.4. Centra dystrybucji farmaceutyków  82

3.5. Transport i warunki przewozu leków i produktów leczniczych              85

3.6. Szpital jako uczestnik łańcucha dostaw       88

3.7. Wybrane narzędzia wsparcia logistycznego i bezpieczeństwa danych w szpitalu  95

3.8. Wybór operatora logistycznego       101

3.9. Odporny łańcuch dostaw – wielopłaszczyznowość korzyści   103

 

Rozdział 4. Specyfika łańcuchów dostaw szczepionek przeciw COVID-19 w dobie epidemii 107

4.1. Stan epidemii a szczepienia przeciw COVID-19          107

4.2. Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP)              110

4.3. Import/eksport równoległy produktów leczniczych i ich ochrona patentowa           115

4.4. Dystrybucja szczepionek przeciw COVID-19 a Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP)         120

4.5. Przykłady medycznych łańcuchów dostaw szczepionek          125

 

Zakończenie      129

 

Bibliografia        131

 

Spis tabel, rysunków i wykresów  143

  • Tytuły: Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce. Studium na przykładzie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • Autor: Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Jakub Doński-Lesiuk, Tomasz Adam Karkowski, Urszula Motowidlak
  • ISBN Ebooka: 978-83-8220-790-3, 9788382207903
  • Data wydania: 2022-05-11
  • Identyfikator pozycji: e_2qqk
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego