Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Ebook

Monografia traktuje o niezwykle ważnym i aktualnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni. Omawiając bezpieczeństwo Polski, zwraca uwagę na rozwiązania prawno-instytucjonalne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa w wirtualnym świecie, uwarunkowania tego bezpieczeństwa oraz zagrożenia w cyberprzestrzeni. Publikacja stanowi też istotne uzupełnienie literatury z zakresu bezpieczeństwa informacji. Autorzy analizują w niej prawne aspekty oraz wpływ rozwoju nowych technologii na cyberbezpieczeństwo. Skupiają się na problematyce ochrony informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz bezpieczeństwa informacji krajowego sytemu kontroli towarów strategicznych. Dwa rozdziały monografii poświęcono tematyce strategii bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej oraz ochronie informacji niejawnych w Republice Francuskiej

Wykaz skrótów
Przedmowa

Artur Trubalski, Justyna Trubalska
Rozdział 1. Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni
1.1. Wprowadzenie
1.2. Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni i jego uwarunkowania
1.3. Zagrożenia w cyberprzestrzeni
1.4. Rozwiązania prawno-instytucjonalne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
państwa w cyberprzestrzeni
1.5. Podsumowanie 

Krzysztof Gawkowski
Rozdział 2. Wpływ rozwoju nowych technologii na cyberbezpieczeństwo
2.1. Wprowadzenie
2.2. Bezpieczeństwo w świecie technologii
2.3. Społeczeństwo technologiczno-informacyjne
1.4. Cyberwolność czy cyberniewola?
2.5. Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
2.6. Podsumowanie

Piotr Makarzec
Rozdział 3. Ochrona informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej
Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi
3.1. Wprowadzenie
3.2. Ograniczenie jawności ze względu na bezpieczeństwo państwa
3.3. Akty prawne dotyczące ochrony informacji niejawnych międzynarodowych
3.4. Rola Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony
informacji niejawnych międzynarodowych 
3.5. Podsumowanie

Grzegorz Pilarski
Rozdział 4. System reagowania na incydenty komputerowe –
wybrane aspekty
4.1. Wprowadzenie
4.2. Cyberprzestrzeń i zagrożenia
4.3. Geneza powstania podmiotów cyberbezpieczeństwa
4.4. Uwarunkowania funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe
4.5. Podsumowanie 

Alojzy Pilich
Rozdział 5. Bezpieczeństwo informacji Krajowego Systemu Kontroli
Towarów Strategicznych jako element bezpieczeństwa państwa
na tle współczesnych zagrożeń
5.1. Wprowadzenie
5.2. System kontroli towarów strategicznych jako element bezpieczeństwa ekonomicznego
państwa 
5.3. Polski przemysł obronny jako ekonomiczny instrument kształtowania międzynarodowej
polityki bezpieczeństwa państwa 
5.4. Zagrożenia terroryzmem międzynarodowym ze strony aktorów niepaństwowych
z wykorzystaniem broni masowego rażenia lub jej komponentów
5.5. Działalność terrorystyczna aktorów niepaństwowych z wykorzystaniem komponentów
broni masowego rażenia z obszaru byłego Związku Radzieckiego
5.6. Podsumowanie 

Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Rozdział 6. Strategia bezpieczeństwa informacyjnego Federacji
Rosyjskiej
6.1. Wprowadzenie
6.2. Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w państwie jako główny cel
doktryny
6.3. Informacja jako broń w konfliktach między państwami
6.4. Podsumowanie

Kamil Wiciński, Dominika Zybała
Rozdział 7. Cyberterroryzm i bezpieczeństwo teleinformatyczne
a prawne remedium na podstawie wybranych przykładów ustawodawstwa
amerykańskiego
7.1. Wprowadzenie
7.2. Patriot Act – amerykański behemot
7.3. Cybersecurity Information Sharing Act (CISA)
7.4. Cyber Security Education and Federal Workforce Enhancement Act
7.5. Cyber Preparedness Act
7.6. Podsumowanie

Aleksander Olech
Rozdział 8. Ochrona informacji niejawnych w Republice Francuskiej
8.1. Wprowadzenie
8.2. Informacje niejawne w Republice Francuskiej
8.3. Dostęp do informacji klasyfikowanych w Republice Francuskiej 
8.4. Zasady ochrony informacji niejawnych w Republice Francuskiej
8.5 Zwalczanie cyberprzestępczości w Republice Francuskiej
8.6. Podsumowanie 

Podsumowanie
Wykaz tabel i ilustracji
Bibliografia
Noty o autorach 

  • Tytuł: Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
  • Autor: Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski
  • ISBN: 978-83-64527-70-8, 9788364527708
  • Data wydania: 2023-01-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_3163
  • Wydawca: Lubelska Akademia WSEI