Helion


Szczegóły ebooka

Kosmiczny projekt. Twórcze zdolności przyrody w porządkowaniu wszechświata

Kosmiczny projekt. Twórcze zdolności przyrody w porządkowaniu wszechświata


Dlaczego we Wszechświecie odnajdujemy porządek? Jaka jest natura i przyczyna procesu samoorganizacji, dzięki któremu powstały gwiazdy, planety i my sami? Czy należy spojrzeć głębiej niż sięgają prawa fizyki, by zrozumieć zadziwiającą kreatywność natury?

Opierając się na odkryciach i teoriach pochodzących z różnych dyscyplin – od matematyki i fizyki przez informatykę i biologię, aż do genetyki i neuronauki – Paul Davies przedstawia prowokacyjną teorię dotyczącą źródła stwórczego potencjału Wszechświata. Autor odchodzi od przestarzałego, Newtonowskiego spojrzenia na rzeczywistość, na rzecz nowego poglądu, w którym w złożonych układach poszukuje się nowych własności, nieobecnych w prostszych strukturach. Prawa fizyki zostają wpisane w przebieg wielkiego kosmicznego „planu”, który jest realizowany wraz z rozwojem wszechświata.

Przez trzy wieki nauka zdominowana była przez paradygmaty Newtona i termodynamiki, które przedstawiają wszechświat albo jako sterylną maszynę albo w stanie degeneracji i upadku. Obecnie pojawił się nowy paradygmat twórczego wszechświata, który uznaje postępowy, innowacyjny charakter procesów fizycznych. Ten nowy paradygmat podkreśla aspekty natury związane ze zbiorowością, współpracą i organizacją – jego perspektywa jest bardziej syntetyczna i holistyczna niż analityczna i redukcjonistyczna. Fragment książki

Wstęp do wydania z 2004 roku 7
Wstęp do pierwszego wydania 17

1. Projekt wszechświata 21
2. Brakująca strzałka 31
3. Złożoność 51
4. Chaos 71
5. Schemat nieregularności 101
6. Samoorganizacja 125
7. Życie: jego natura 157
8. Życie: jego pochodzenie i ewolucja 179
9. Roztaczający się wszechświat 201
10. Źródło stworzenia 227
11. Zasady porządkujące 251
12. Czynnik kwantowy 273
13. Umysł i mózg 303
14. Czy projekt istnieje? 327

Bibliografia 339