Helion

Szczegóły ebooka

Dziara, cynkówka, kolka

Dziara, cynkówka, kolka


Człowiek interesował się technikami ozdabiania swojego ciała od niepamiętnych czasów. Jedną z nich jest wykonywanie tatuażu. Największą fascynację tym zjawiskiem przejawiają przedstawiciele świata przestępczego. W kręgach kryminogennych bywa on oznaką przestępczej działalności. W książce starano się przybliżyć i opisać kwestie związane z bardzo interesującym, a zarazem kontrowersyjnym zjawiskiem tatuażu w wydaniu penitencjarnym. Przedstawiono rodzaje i funkcje tatuaży więziennych, sposoby ich wykonywania, usuwania, ich symbolikę i znaczenie w grupie podkulturowej. Omówiono także narzędzia służące do dziergania, uregulowania legislacyjne i wiele innych zagadnień związanych z tą osobowością więzienną. Książka zawiera 197 fotografii tatuaży więziennych o różnych rozmiarach, różnej treści i znaczeniu, znajdujących się w rozmaitych miejscach ciała. Wszystkie zdjęcia zostały dokładnie opisane. Książka powinna wzbudzić zainteresowanie praktyków penitencjarnych, studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii penitencjarnej, prawa karnego wykonawczego, zwłaszcza prawa penitencjarnego, oraz pracowników naukowych tych dyscyplin.

 • Okładka
 • Dziara, Cynkówka, Kolka Zjawisko tatuażu więziennego
 • Spis treści
 • Wprowadzenie
 • Zjawisko tatuażu (niekoniecznie) więziennego rys historyczny
 • Rysunek tatuażowy w środowisku penitencjarnym
 • Motywy dziargania się osób pozbawionych wolności
 • Wielość treści tatuaży pensjonariuszy zakładów resocjalizacyjnych
  • Treści podkulturowe (grypserskie)
  • Treści humorystyczne
  • Treści erotyczne
  • Treści miłosne (sentymentalno-miłosne)
  • Treści ostrzegawcze
  • Treści informacyjne
  • Treści historyczne (dyskograficzne)
  • Treści ideologiczne
  • Treści religijne
  • Treści przestępcze
  • Treści markowe (firmowe)
  • Treści dowartościowujące
  • Treści męczeńskie
  • Treści emocjonalne
  • Treści sentencjonalne (hasłowe)
 • Trójrodzajowość tatuaży więziennych
  • Podkulturowe
  • Przestępcze (kryminalne)
  • Artystyczne
 • Tatuażowa topografia twarzy więźnia
 • Znaczenie tatuażu w nieformalnej hierarchii zakładu karnego
 • Dziargałki i kolki więzienny sprzęt do tatuowania
  • Dziargałka
  • Kolka
 • Wykonywanie i pielęgnacja tatuaży w zakładach penitencjarnych
  • Nakłuwanie skóry i wpuszczanie pod nią barwnika za pomocą dziargałki lub kolki
  • Drapanka
  • Skaryfikacja tzw. tatuaż bliznowy
  • Przekłuwanie ciała igłą i przeciąganie jej przez skórę wraz z nitką nasączoną barwnikiem
  • Wypalanie tatuażu
  • Technika transplantacyjna
 • Usuwanie dziar przegląd technik
  • Wycinanie kawałka skóry
  • Ścieranie naskórka
  • Chlasty
  • Podrażnienie skóry
  • Zszycie powłok skórnych
  • Cover-up
  • Polewanie tatuażu klejem i zrywanie fragmentu skóry
  • Laserowe wywabianie tatuaży
  • Podsumowanie
 • Uregulowania legislacyjne dotyczące tatuowania na terenie więzienia
 • Tatuowanie więzienny biznes
 • Tatuaż na ciele skazanego przejaw podkultury więziennej czy moda?
 • Porysowany człowiek wywiad
 • Społeczeństwo otwarte wobec tatuażu niekoniecznie) więziennego
 • Zakończenie
 • Summary
 • Literatura
 • Other