Helion


Szczegóły audiobooka

Filozofia dla bystrzaków

Filozofia dla bystrzaków

W prostocie tkwi siła

 • Myśl jak filozof
 • Znajdź źródło mądrości
 • Wykorzystuj wiedzę w codziennym życiu

Prawdziwa królowa nauk w akcji!

Filozofia często kojarzy się z galopującą nudą i bezpowrotnie straconym czasem. A jednak mimo słabego PR-u jest to jedna z najbardziej fascynujących dyscyplin naukowych. Pobudza do myślenia, pomaga zrozumieć świat, znaleźć sens życia i spojrzeć na rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Tom Morris podchodzi do filozofii w niestandardowy sposób i odkrywa przed czytelnikiem niezwykłe zakątki tej nauki. Przygotuj się na lekturę pełną wrażeń.

W książce:

 • O co chodzi w filozofii
 • Myśleć jak filozof
 • Poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania
 • Filozofia w życiu codziennym
 • Łączenie wiedzy z praktyką

 

O autorze 13

 

Podziękowania od autora 15

Wstęp 17

 • O książce 18
 • Konwencje zastosowane w książce 20
 • Czego nie czytać 20
 • Naiwne założenia 20
 • Jak podzielona jest książka 21
  • Część I: Czym w ogóle jest filozofia? 21
  • Część II: Skąd cokolwiek wiemy? 21
  • Część III: Czym jest dobro? 22
  • Część IV: Czy kiedykolwiek jesteśmy naprawdę wolni? 22
  • Część V: Niewiarygodny, niewidoczny Ty 22
  • Część VI: O co chodzi z tą śmiercią? 22
  • Część VII: Czy Bóg istnieje? 23
  • Część VIII: Sens życia 23
  • Część IX: Dekalogi 23
 • Ikony użyte w książce 23
 • Co dalej 24

CZĘŚĆ I: CZYM W OGÓLE JEST FILOZOFIA? 25

Rozdział 1: Wielcy myśliciele i głębokie przemyślenia 27

 • Kilka przypraw dodaje smaku 27
 • Sokrates o badaniu, które jest bardzo ważne 30
 • Pytania, które zadamy 32

Rozdział 2: Filozofia jako działalność 35

 • Sporty ekstremalne dla umysłu 35
 • Kreślenie naszej drogi na mapie 36
 • Wyjątkowa potęga przekonań 37
  • Obraz jaskini platońskiej 38
  • Filozoficzny Houdini 39

Rozdział 3: Umiłowanie mądrości 41

 • Potrójny zestaw filozoficzny 41
  • Paraliż bez analizy 42
  • Umiejętność oceniania 43
  • Debata 45
 • Mądrość rządzi 48
 • Poszukiwanie mądrości przez Sokratesa 50

CZĘŚĆ II: SKĄD COKOLWIEK WIEMY? 53

Rozdział 4: Przekonania, prawda i wiedza 55

 • Nasze przekonania na temat przekonań 55
 • Znaczenie przekonań 57
 • Ideał wiedzy 58
  • Prawda na temat prawdy 60
  • Pełna definicja wiedzy 61
  • Prawda i racjonalność 62

Rozdział 5: Wyzwanie sceptycyzmu 67

 • Starożytna sztuka zwątpienia 68
 • Niewiarygodne pytania, na które nie umiemy odpowiedzieć 70
  • Pytania sceptycyzmu źródłowego 70
  • Pytania radykalnego sceptycyzmu 75
  • Co nam pokazują sceptycy? 77
 • Zwątpienie we własne wątpliwości 78
 • Dokąd pójdziemy dalej? 78

Rozdział 6: Zadziwiająca rzeczywistość podstawowych przekonań 79

 • Fundamenty wiedzy 80
  • Empiryzm i racjonalizm 80
  • Fundamenty wiedzy 81
  • Ewidencjalizm 82
 • Zasada ochrony przekonań 84
  • Ochrona przekonań i radykalny sceptycyzm 85
  • Ochrona przekonań i sceptycyzm źródłowy 85
  • Podstawowy status ochrony przekonań 86
  • Ewidencjalizm obalony i zrewidowany 87
 • William James na temat wiary poprzedzającej 88
 • Akty wiary 90

CZĘŚĆ III: CZYM JEST DOBRO? 93

Rozdział 7: Czym jest dobro? 95

 • Podstawowe podejście do etyki i moralności 96
 • Zdefiniowanie dobra w kontekście życia 97
 • Trzy poglądy na temat języka wartościującego 98
  • Filozofia nonkognitywizmu 98
  • Etyczny subiektywizm 100
  • Moralny obiektywizm 102
  • Obiektywizm i moralny sceptycyzm 102
 • Teologiczna cena docelowa 104

Rozdział 8: Szczęście, doskonałość i dobre życie 107

 • Notatka do współczesnego świata 107
 • Koncepcja dobra: krótki kurs na temat różnych teorii 108
  • Teoria boskiego nakazu 108
  • Teoria umowy społecznej 109
  • Utylitaryzm 109
  • Teoria deontologiczna 110
  • Teoria socjobiologiczna 111
  • Teoria cnoty 111
 • Cztery wymiary ludzkich doświadczeń 112
  • Wymiar intelektualny 113
  • Wymiar estetyczny 116
  • Wymiar moralny 118
  • Wymiar duchowy 119
 • Ostateczny kontekst dobra 121

Rozdział 9: Zasady etyczne i charakter moralny 123

 • Przykazania, reguły i furtki 124
  • Złota reguła i jej znaczenie 126
  • Dokładna rola złotej reguły 127
 • Charakter, mądrość i cnota 128
 • Czy dobra można się nauczyć? 131
  • Kim jestem? Próba charakteru 132
  • Co powinienem zrobić? Analiza działania 132
  • Odpowiedź na nasze pytanie 133

Część IV: Czy kiedykolwiek jesteśmy naprawdę wolni? 135

Rozdział 10: Los, przeznaczenie i Ty 137

 • Znaczenie wolnej woli 137
 • Przewidywanie przyszłości - kwestionowanie wolności z teologicznego punktu widzenia 139
 • Co będzie, to będzie - kwestionowanie wolności z logicznego punktu widzenia 144
 • Roboty i kosmiczny teatrzyk lalek: kwestionowanie wolności z naukowego punktu widzenia 145

Rozdział 11: Standardowe poglądy na wolność 147

 • Bóg, logika i wolna wola 147
  • Odpowiedź na dylemat teologiczny 147
  • Odpowiedź na dylemat logiczny 149
 • Dylemat współczesnej nauki 150
  • Determiniści naukowi 150
  • Libertarianie 150
  • Kompatybilizm 151
  • Który z tych poglądów jest właściwy? 153

Rozdział 12: Po prostu rób - ludzka sprawczość na świecie 155

 • Mądre przemyślenia na temat wolności 155
 • Szersza perspektywa 156
 • Jak być agentem i dostać więcej niż 15 procent? 158

CZĘŚĆ V: NIEWIARYGODNY, NIEWIDOCZNY TY 161

Rozdział 13: Kim jest osoba? 163

 • Gitarzyści, duchy i ludzie 163
 • Przebłyski umysłu 164
 • Poglądy filozoficzne na temat człowieczeństwa 166
  • Monizm 167
  • Dualizm 167
 • Propozycje światopoglądów 170
  • Interakcjonizm 171
  • Epifenomenalizm 171
  • Paralelizm 172
 • Zawężenie opcji 173

Rozdział 14: Koncepcja materializmu 175

 • Argumenty pozytywne 177
  • Argument mówiący, że człowiek jest zwierzęciem 177
  • Argument mówiący o sztucznej inteligencji 178
  • Argument mówiący o chemii mózgu 179
 • Negatywne argumenty 180
  • Argument mówiący o zbędności 180
  • Tajemniczy sprzeciw 181
  • Problem innych umysłów 184
 • Ostateczna ocena materializmu 185

Rozdział 15: Koncepcja dualizmu 187

 • Naturalna wiara w dualizm 187
 • Jestem człowiekiem duszy 188
  • Argument mówiący o introspekcji 189
  • Argument mówiący o wyczuwalności 190
  • Argument kartezjański 192
  • Argument platoński 192
  • Argument parapsychologiczny 193
  • Potrzeba dowodów 195

CZĘŚĆ VI: O CO CHODZI Z TĄ ŚMIERCIĄ? 197

Rozdział 16: Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz - strach przed pustką 199

 • Ostateczne wyjście i cztery lęki 199
  • Lęk przed procesem umierania 202
  • Lęk przed karą 203
  • Lęk przed nieznanym 205
  • Lęk przed unicestwieniem 206

Rozdział 17: Filozoficzne pocieszenie w kwestii śmierci 209

 • Spokojnie, to tylko śmierć 210
  • Stoicka reakcja na lęk przed procesem umierania 210
  • Argument naturalnego procesu 211
  • Argument konieczności 212
  • Argument agnostyczny 213
  • Argument dwóch wieczności 214
  • Argument Epikura 215
 • Materialistyczne koncepcje "nieśmiertelności" 217
  • Nieśmiertelność społeczna 217
  • Nieśmiertelność kulturowa 218
  • Nieśmiertelność kosmiczna 218
  • Nieśmiertelność naukowa 219

Rozdział 18: Czy istnieje życie po śmierci? 223

 • Filozoficzne wątpliwości i próby zaprzeczenia 223
  • Argument pochodzenia psychologicznego 223
  • Argument ciszy 226
  • Argument z analogią do trąbki 227
  • Argument uszkodzenia mózgu 229
 • Argumenty przemawiające za istnieniem życia po śmierci 230
  • Argument Platona o niezniszczalności 230
  • Argument z analogią do natury 231
  • Argument pragnienia 233
  • Argumenty moralne 234
 • Światełko na końcu tunelu 236
  • Świadectwa życia przed życiem 236
  • Kontakt ze zmarłymi 237
  • Doświadczenie śmierci 238

CZĘŚĆ VII: CZY BÓG ISTNIEJE? 241

Rozdział 19: Dwa światopoglądy 243

 • Zgubiona piłka plażowa 243
 • Wielki podział 247
  • Główny światopogląd teistyczny 250
  • Pogląd naturalistyczny 250
  • Jak porównać te dwa światopoglądy? 250
 • Wielka debata 251

Rozdział 20: Wizje teistyczne 253

 • Dowód ontologiczny 253
 • Kosmologia i Bóg 256
 • Zaprojektowany wszechświat? 263
 • Przeżycia religijne 267

Rozdział 21: Problem zła 269

 • Oczekiwania wobec teizmu 269
 • Argument zła 270
  • Główny argument przeciwko teizmowi 271
  • Sugerowana niekompatybilność między Bogiem a złem 271
  • Moralne uzasadnienie zezwalania na zło 273
  • Moralne uzasadnienie i argumentacja ateistów 274
  • Uwagi teistów 275
 • Wielkie teodycee 276
  • Teodycea kary 276
  • Teodycea wolnej woli 278
  • Teodycea budowania dusz 280
  • Czwarta, połączona teodycea 283
 • Element tajemniczości 283

CZĘŚĆ VIII: SENS ŻYCIA 285

Rozdział 22: Jaki jest sens życia? 287

 • Pytania, jakie możemy zadać 287
 • Sens i nasz świat 291
  • Nihilizm: podejście absolutnie negatywne 291
  • Sens życia z punktu widzenia "zrób to sam" 293
 • Bóg i sens 295

Rozdział 23: Zakład Pascala - stawką jest Twoje życie 299

 • Blaise Pascal - filozof i geniusz 299
 • Zakład 301
 • Krytyka zakładu 305
  • Zarzut mówiący o nieśmiertelności 305
  • Zarzut mówiący o prawdopodobieństwie 306
  • Zarzut mówiący o wielu religiach 308
  • Sprzeciw mówiący o jednorazowym zakładzie 309
 • Określenie swojego światopoglądu 310

Rozdział 24: Sukces i szczęście w życiu 313

 • Ile to jest wystarczająco? Wyścig o więcej 313
 • Prawdziwy sukces 317
 • Uniwersalne warunki sukcesu 319
  • Jasna koncepcja tego, co chcemy osiągnąć - klarowna wizja i konkretny cel 320
  • Silne przekonanie, że jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel 321
  • Koncentracja na tym, co jest potrzebne do osiągnięcia tego celu 322
  • Konsekwencja i upór w realizowaniu naszej wizji 323
  • Emocjonalne zaangażowanie i poczucie, że to, co robimy, jest ważne 323
  • Dobry charakter, który będzie nas prowadzić i utrzyma nas na właściwym torze 324
  • Umiejętność czerpania radości z całego procesu 325
 • Dodatkowe uwagi na temat szczęścia 326

CZĘŚĆ IX: DEKALOGI 329

Rozdział 25: Dziesięciu wielkich filozofów 331

 • Sokrates 331
 • Platon 332
 • Arystoteles 332
 • Święty Tomasz z Akwinu 333
 • William Ockham 334
 • Kartezjusz 334
 • Immanuel Kant 335
 • G.W.F. Hegel 336
 • Soren Kierkegaard 337
 • Bertrand Russell 338

Rozdział 26: Dziesięć wielkich pytań 339

 • Czy filozofia jest praktyczna? 339
 • Czy tak naprawdę cokolwiek wiemy? 340
 • Czy istnieje jakieś kluczowe zastrzeżenie do etyki? 341
 • Kim jestem? 341
 • Czy szczęście jest naprawdę możliwe na tym świecie? 342
 • Jak to jest z tym Bogiem: istnieje czy nie? 343
 • Jakie życie możemy nazwać dobrym? 344
 • Dlaczego na świecie jest tyle cierpienia? 345
 • Jeśli drzewo upada w lesie... 346
 • Biskup Berkeley wypowiada się 347
 • Co jest silniejsze w życiu człowieka 3 racjonalność czy nieracjonalność? 348

Skorowidz 349

 • Tytuł: Filozofia dla bystrzaków
 • Autor: Tom Morris
 • ISBN: 978-83-283-6353-3, 9788328363533
 • Czas trwania:
 • Lektor:
 • Identyfikator pozycji: filobv
 • Wydawca: Septem