Helion


Szczegóły ebooka

Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony

Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony


"Wyobraźnia | zbiór reguł jest nieograniczony" to publikacja edukacyjna Fundacji Loesje Polska, która zbiera artykuły poświęcone językowi i twórczemu myśleniu.

W książce znalazły się artykuły omawiające relatywizm językowy, metaforę, aforyzm, dowcip językowy, proces redagowania tekstów, tłumaczenie krótkich form – także na polski język migowy (PJM), improwizację teatralną i jej związki z twórczym myśleniem oraz burzę mózgów jako kreatywną formę pracy z tekstem.

Wspólnie stanowią one zbiór podpowiedzi, o czym warto pamiętać podczas pisania i tłumaczenia tekstów krótkich. Poszczególne rozdziały można czytać w dowolnej kolejności, zaś każdy z nich mógłby funkcjonować jako niezależny tekst.

→ Fenomen metafory – Agata Hącia 
→ "Jak najmniej wyrazów, jak najwięcej wyrazu", czyli aforyzm – komunikat o intrygującej treści i zaskakującej formie – Joanna Partyka 
→ Magia dowcipu, czyli o wybranych mechanizmach dowcipu językowego – Anna Iwanowska 
→ Jak zrobić z tekstu petardę – Marcin Orliński 
→ Zwięźle, zmyślnie, z polotem. O wyzwaniach w przekładzie krótkich tekstów – Damian Bednarz 
→ Loesje w świecie języka migowego. Jasna sprawa czy jednak wyzwanie? – Artur Werbel 
→ Dlaczego twórczość potrzebuje improwizacji? – Agnieszka Matan 
→ Warsztaty Loesje – bez/granice wyobraźni – Emilia Skiba