Szczegóły kursu

Matematyka. Kurs video. Ćwiczenia dla programisty i data science

Matematyka. Kurs video. Ćwiczenia dla programisty i data science

Oleg Żero

Kurs video

Obierz kurs na... wsparcie, jakie matematyka oferuje programiście

Niewiele dziedzin wiedzy bazujących na starej, dobrej matematyce rozwija się dziś tak szybko, jak informatyka. Jednocześnie tradycyjna matematyka i nowoczesne programowanie wiążą się ze sobą nierozerwalne w wielu obszarach naszego życia, na które wpływ ma rozwój technologii. Matematyka nie tylko oferuje sposoby modelowania, wyrażania i przewidywania zjawisk, ale również stanowi fundament i wsparcie dla innych dziedzin technicznych. Dla informatyki i programowania jest niczym instrukcja obsługi, teoretyczny spis zasad działania urządzeń zwanych komputerami. Razem - matematyka i informatyka - stanowią duet, w którym obie wzajemnie się wspierają, oferując nowe możliwości rozwiązywania problemów.
Z powyższego wynika jasno: kto chce być wybitnym programistą, zdolnym do zmagania się z najpoważniejszymi problemami branży, ten musi się bliżej zapoznać z matematyką. Opanować jej fundamentalne prawa - te same, na których bazuje informatyka. Być w stanie zaimplementować matematyczne równania w najpopularniejszych językach programowania, takich jak Python, i otworzyć dzięki temu szeroko drzwi do efektywnego korzystania z programistycznych narzędzi i bibliotek. Rozwinąć swoje rozumienie matematyki, matematyczne myślenie i wyobraźnię po to, by móc na ich bazie kreować nowe, inspirujące rozwiązania w developmencie i data science.


Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia
Dzięki naszemu kursowi:

 • Zrozumiesz związek pomiędzy abstrakcyjnymi pojęciami matematycznymi i praktycznymi możliwościami ich wykorzystania
 • Pogłębisz swoją matematyczną wyobraźnię
 • Będziesz w stanie organizować i optymalizować kod obliczeniowy pod kątem wydajności i spójności
 • Zaczniesz stosować fundamentalne prawa matematyki do rozwiązywania problemów w różnych obszarach: od finansów po przetwarzanie sygnału
 • Poznasz przydatne przy obliczeniach standardowe narzędzia z ekosystemu Pythona, takie jak numpy, scipy, pandas, sympy i matplotlib

Co więcej...

 • Dzięki zestawowi ćwiczeń demonstracyjnych jeszcze lepiej zrozumiesz takie pojęcia jak równanie różniczkowe, przestrzenie wektorowe, całka, model statystyczny czy transformata Fouriera

Matematyka. Kurs video. Ćwiczenia dla programisty i data science kończy się na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Stopień zaawansowania zależy od Ciebie - Twojego zaangażowania i gotowości do adaptowania zasad matematyki w informatyce. Kurs daje świetne podstawy do dalszej samodzielnej pracy i rozwoju. By w pełni skorzystać ze szkolenia, trzeba mieć wiedzę matematyczną na poziomie kandydata na studia i opanowane podstawy Pythona. Przed uruchomieniem kursu sprawdź, czy w swoim komputerze masz działający system operacyjny Linux i zainstalowane środowisko Pythona.

Praktyczna strona matematyki i... informatyki

Ten kurs jest kontynuacją szkolenia Matematyka. Kurs video. Teoria dla programisty i data science i stanowi jego rozszerzenie poprzez nacisk na stronę praktyczną. Został podzielony na osiem rozdziałów, które zawierają wiedzę z najistotniejszych obszarów matematyki stosowanej w kontekście użyteczności w dziedzinach technicznych. W rozdziałach znalazły się ćwiczenia (łącznie 15) o charakterze zarówno demonstracyjnym, jak i zadaniowym. Ich celem jest pomóc Ci w dogłębnym zrozumieniu kluczowych koncepcji matematycznych, także w odniesieniu do praktycznych zastosowań.

 • Tytuł: Matematyka. Kurs video. Ćwiczenia dla programisty i data science
 • Autor: Oleg Żero
 • Czas trwania: 08:16:52
 • ISBN: 978-83-283-9606-7, 9788328396067
 • Data wydania: 2022-07-26
 • Format: Kurs Video
 • Identyfikator pozycji: vmatpr
 • Wydawca: Videopoint