Helion


PRIMUM VERBUM

Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich
Parafrazowanie w dyskursie artystycznym
Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji). Skrypt akademicki
Być Polakiem, czyli życie pisane wierszem i wiersze pisane przez życie
9 kroków ku slow life. Jak odnaleźć spokój i piękno w codzienności?
Harry Potter i zagrożenia duchowe
Podstawy sztuki negocjowania
Tematyka żydowska na łamach polskojęzycznych dzienników łódzkich okresu międzywojennego
Nauka (płynąca ze) sztuki. Sztuka (uprawiania) nauki
Skrypty losu

Skrypty losu - Ebook

Sens, czyli - co to jest. Perspektywa konstruktywistyczna
Inamorato i superstitius - o melancholii miłosnej i religijnej w literaturze
Rebis. Wiersze wybrane
Komunikatywizm - przyszłość nauki XXI wieku
Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych
Communication design, czyli projektowanie komunikacji
Od emancypacji do feminizmu. "Ster" jako postępowe pismo kobiece przełomu XIX i XX wieku
Studia o mediach, kulturze i komunikacji
Poetyka tektoniczna
Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury
Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu
Moskwa, której już nie ma
Dyskurs artystyczny
Literatura obozowa w jej funkcji ‘oral history\' a propaganda PRL
Twarze Draculi i inne pre-teksty metafizyczne. Zbiór studiów, szkiców i esejów