Helion


Wydawnictwo UNIVERSITAS

Belgiem być. Fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)
Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci
Walka z wyrazami obcymi w Niemczech - historia i współczesność
Wrażliwi krwiopijcy. O współczesnych antybohaterach wampirycznych
Wykłady o Platonie. Ontologia
Pamięć gromadzi prochy. Szkice historyczne i osobiste
Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności
Film japoński a kultura europejska. Obcość przezwyciężona?
Konstelacje krytyczne. Tom I: Teorie i praktyki. Tom II: Antologie
Szkolna lektura bliżej teraźniejszości
Powiedz to po polsku / Say it the Polish Way. Ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu
Akt twórczy jako mimesis. "Dziś są moje urodziny" - ostatni spektakl Tadeusza Kantora
Na fali nostalgii. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte w najnowszej kulturze i literaturze popularnej
Kazimierz Wielki, twórca Korony Królestwa Polskiego
Transformacja cyfrowa. Opowieść o wiedzy
Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych
Wiersz... i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku
Haptyczność poszerzona: zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni
Żydzi w okresie drugiej świątyni 538 przed Chr.-70 po Chr
Wiedza jako opowieść. Przestrzeń dyskursywna
Europa in flagranti
Twórcze metafory medialne. Baudrillard - McLuhan - Goffman
Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce w latach 1956-1989
Aporie sobości. Problem tożsamości osobowej w powieściach Wiesława Myśliwskiego