Helion


Wydawnictwo UNIVERSITAS

Living and Thinking in the Postdigital World. Theories, Experiences, Explorations
Kryzys dwudziestolecia 1919-1939. Wprowadzenie do badań nad stosunkami międzynarodowymi
Utopie dizajnu. Między afirmacją a krytyką nowoczesności
Populizm w cieniu Habsburgów. Węgierskie pytania (a także polskie, austriackie i włoskie)
Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia. Epistemologia. Metodologia
Między sensem a musem - i inne rozważania
Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522)
Wybór pism estetycznych (Stefan Szuman)
Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki
Marie de Gournay (1565-1645): pierwsza francuska emancypantka
Do granic negocjacji. Historia Zespołu Filmowego "X" Andrzeja Wajdy (1972-1983)
Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Tom II: Mosty traktu poznańskiego
Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego
Pisma ostatnie

Pisma ostatnie - Ebook

O mediach i języku
A propos inferna. Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego
Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie
Oblicza hermeneutyki
Prorocy, kapłani, rewolucjoniści. Szkice z historii kina rosyjskiego
Pytania o miejsce. Sondowanie topografii literackich XX i XXI wieku
Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama
W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii
Topografia żydowskiej pamięci. Obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej
Dawne literatury romańskie. W świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic
Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik