Helion


Wydawnictwo UNIVERSITAS

Kozak ukraiński. Studium językowe
Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym
Filozofia dramy w procesie twórczym, tom 1-2
Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada
Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej
Komparatystyka dzisiaj. Tom 1, Problemy teoretyczne
Intersubiektywność
Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmienność świata
Józef Jarema w międzywojennym teatrze awangardowym Cricot (1)
Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina
Wyrazić nienazwane. Językowo-kulturowy obraz zapachu we współczesnej polszczyźnie
Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu
Idea bardzo konsekwentna. Happening i Teatr Happeningowy Tadeusza Kantora
Rozwiązywanie tekstów. Poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza
Tradycje i widowiska pasyjne na Filipinach
Od "potwornej szmiry" do "własnego kiczu". Proza popularna w polskiej kulturze literackiej lat 50. XX wieku
Stulecie poetek polskich. Przekroje - tematy - interpretacje
Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. Tom I-II
Leśmian międzynarodowy - relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne
Mieczysław Treter - estetyk, krytyk sztuki oraz "szara eminencja" międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności
Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich
Tristitia moderna. Pasja mitu tristanowskiego w nowoczesnej literaturze, filozofii i muzyce
Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego
Media i poznanie. Pojęciowe dylematy teorii komunikacji społecznej z Toronto