Helion


Wydawnictwo UNIVERSITAS

Okiem innego. Studia porównawcze o polskiej tożsamości literackiej i kulturowej
Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka
Ikona i trauma. Pytania o "obraz prawdziwy" w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku
Kraków przez uchylone drzwi. Stereoskopowy obraz miasta na zdjęciach z XIX i XX wieku
"Podobno jestem niemodny...". JASNOŚĆ. Wiersze
Narracje zombiecentryczne
O interpretacji

O interpretacji - Ebook

O antropozofii Rudolfa Steinera. Moje ścieżki między Amsterdamem, Samotraką, Chartres a Warszawą
Przeszłość praktyczna
Moralia

Moralia - Ebook

Dekonstrukcja, polityka i performatyka
Ktoś spoza planety. Spotkania z Edwardem Stachurą
Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.- początek XX w.)
Dzieje rodu Krasuskich herbu Nowina z Piasków-Druszkowa w województwie krakowskim
Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie "wskrzeszonej" Polski lat 1807-1830
Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole
Winston Churchill i Franklin D. Roosevelt. Alianci 1940-1942
Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej
Pitaval krakowski
Display. Strategie wystawiania
Długi cień Don Kichota
Historia narracji filmowej
Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura filozofia człowieka
Prawda i złudzenie. Esej o myśleniu
Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Podróże, podróżowanie