Helion


Wydawnictwo UNIVERSITAS

Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych
Wiersz... i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku
Haptyczność poszerzona: zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni
Żydzi w okresie drugiej świątyni 538 przed Chr.-70 po Chr