Helion


Źródła

Nowe Przymierze, Pismo Święte Nowego Testamentu

Ewangeliczny Instytut Biblijny