Helion


Gospodarka

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny

Agnieszka Herdan, Joanna Krasodomska, Magdalena M. Stuss (red.)

 
Ekonomia rozwoju

red. Bogusław Fiedor, Karol Kociszewski

 
Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów

red. Marcela Gruszczyk, red. Lech Krzyżanowski, red. Miłosz Skrzypek