Helion


Prawo karne. Przestępstwa karne. Kryminalogia

Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Witold Klaus (red. nauk.), Dagmara Woźniakowska-Fajst (red. nauk.), Paulina Wiktorska (red. nauk.), Konrad Buczkowski (red. nauk.)

 
Problemy Prawa Karnego. T. 26

red. Kazimierz Marszał

 
The Key Issues of Polish Penal Law

Krzysztof Indecki, Justyna Jurewicz

 
Zabójstwo a niepoczytalność

Filip Bolechała

 
Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak