Helion


Media, Komunikacja

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

 
Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1

red. Iwona Loewe, Ewelina Tyc, Aleksandra Kalisz

 
Dyskurs i jego odmiany

red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek

 
Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna

red. Danuta Ostaszewska, współudz. Joanna Przyklenk

 
Ha!art 41. Gonzo

Kaja Puto, Aleksandra Małecka, Ziemowit Szczerek

 
Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora

 
Infografika w prasie i Internecie

Przemysław Szews

 
Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie

Monika Kocot, Kamil Szafranie

 
Język uwikłany w ponowoczesność

Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek

 
Język w internecie. Antologia

red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe

 
Język w prasie. Antologia

Małgorzata Kita, Iwona Loewe