Helion


Logopedia

Bajki dla dyslektyków

Waleszkiewicz Kamila

 
Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

red. Danuta Pluta-Wojciechowska, współudz. Anna Płonka

 
Dysleksja u osób dorosłych

Łockiewicz Marta, Bogdanowicz Katarzyna Maria