Helion


Hiszpański

Hiszpański. Słownik w obrazkach

Opracowanie zbiorowe

 
Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación

Janusz Bień, Beata Brzozowska-Zburzyńska, Antonio M. López González, Wiaczesław Nowikow

 
Los modos verbales en español y en polaco

Antonio Pamies Bertrán, Wiaczesław Nowikow