Helion


Media, Komunikacja

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna

red. Danuta Ostaszewska, współudz. Joanna Przyklenk

 
Ha!art 41. Gonzo

Kaja Puto, Aleksandra Małecka, Ziemowit Szczerek

 
Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy

Julia Dynkowska, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Anna Zatora

 
Infografika w prasie i Internecie

Przemysław Szews