Helion


Antologie

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza

red. Magdalena Kokoszka, red. Bożena Szałasta-Rogowska

 
Klasyczna literatura arabska

Józef Bielawski

 
Klasyczna literatura tybetańska

José Ignacio Cabezón, Roger R. Jackson

 
Literatura polsko-żydowska 1861-1918. Antologia

Zuzanna Kołodziejska-Smagała, Maria Antosik-Piela