Helion


Szczegóły ebooka

Analiza i interpretacja badań ekonomicznych

Analiza i interpretacja badań ekonomicznych


W pracy przedyskutowano kwestie metodologii i omówiono znaczenie rezultatów badań ekonomicznych. Istnieją różne rodzaje zadań ekonomicznych, których treść powinna być różnie rozumiana. Dużo uwagi poświęcono analizie z tego punktu widzenia konkretnych teorii, a wśród nich teorii kapitału XXI wieku Thomasa Piketty’ego.

Wstęp 7

1. Kontrowersje wokół definicji ekonomii 9

2. Indukcja i dedukcja 16

3. Koncepcje uprawiania nauki a ekonomia 26

4. Praktyczne ograniczenia poznawcze 35

5. Ekonomiczna triada niemożliwości 44

6. Determinizm czy indeterminizm? 50

7. Rodzaje prawidłowości ekonomicznych 61

8. Ustalenia jednoznaczne i kierunkowe 73

9. Przezwyciężanie niepewności 82

10. Eksperymenty badawcze 88

11. Teorie prawdy  94

12. Etyka, nauki ekonomiczne, życie gospodarcze 102

13. Relatywizm ekonomiczny 113

14. Paradygmaty ekonomiczne 122

15. Orientacje, kierunki, szkoły 127

16. Pragmatyzm w wykorzystywaniu ekonomii 135

17. Specyfika ekonomii 140