Helion


Szczegóły ebooka

Excel 2019 PL w biurze i nie tylko

Excel 2019 PL w biurze i nie tylko


Czy można sobie wyobrazić świat XXI wieku bez Excela? Można, tak jak można sobie wyobrazić świat bez telefonów komórkowych - ale jedno i drugie jest nie lada wyzwaniem dla wyobraźni. Najpopularniejszy program biurowy na świecie używany jest tak powszechnie że nie ma chyba firmy w której by z niego nie korzystano. Zresztą nie tylko firmy - coraz częściej Excel służy także w życiu codziennym, przy planowaniu wydatków czy kalkulacji domowego budżetu. Jest potężnym narzędziem o wyjątkowo szerokiej palecie zastosowań, w każdej z kolejnych wersji poszerzającym swoje możliwości. Korzystanie z nich nie jest trudne, ale bez przygotowania może być uciążliwe. Warto poza tym zapoznać się ze wszystkimi elementami programu, tak aby móc je maksymalnie wykorzystać.

Ta książka przeznaczona jest zarówno dla osoby zaczynającej dopiero pracę z Excelem, jak i dla praktyka który chciałby poszerzyć swoją znajomość programu. Czytelnik znajdzie w niej wszystko na temat formuł i funkcji. Pozna proces tworzenia makr oraz ich przykładowe zastosowania. Nauczy się jak wygodnie sortować rozmaite dane. Tworzyć i drukować wszelkiego rodzaju dokumenty firmowe. Generować interaktywne skoroszyty na bieżąco pozwalające analizować aktualne dane.

To absolutny niezbędnik dla każdego kto ma zamiar korzystać z arkuszy kalkulacyjnych.

 • Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego
 • Podstawowe obiekty Excela
 • Wprowadzanie danych
 • ormatowanie, formuły i funkcje
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Drukowanie
 • Makropolecenia - pierwszy krok w programowaniu
 • Zmiana zapisu wartości liczbowej na zapis słowny
 • Oferty cenowe, zamówienia, dowody dostawy
 • Rachunki i odsetki
 • Kalendarze i inne operacje na datach
 • Lista obecności i zaświadczenie o zatrudnieniu

Poznaj pełną moc Excela!


Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 11

 • Uruchamianie i zamykanie programu 11
 • Wstążka 17
 • Pasek formuły 17
 • Menu podręczne 18
 • Obsługa zdarzeń wywoływanych ruchem myszki 23
 • Poruszanie się po skoroszytach i arkuszach za pomocą klawiatury 29
 • Ograniczenia arkuszy i skoroszytów 29

Rozdział 2. Podstawowe obiekty Excela 31

 • Komórka arkusza kalkulacyjnego - zaznaczanie komórki, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy 31
  • Zaznaczanie obszaru przylegających komórek 32
  • Zaznaczanie rozległego obszaru przylegających komórek 33
  • Zaznaczanie wszystkich komórek arkusza 34
  • Zaznaczanie całego wiersza lub całej kolumny arkusza 34
  • Zaznaczanie przylegających wierszy lub przylegających kolumn arkusza 35
  • Zaznaczanie nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek 35
  • Zaznaczanie nieprzylegających wierszy lub kolumn 35
 • Zmiana szerokości kolumn lub wierszy 35
  • Zmiana szerokości pojedynczej kolumny 36
  • Zmiana szerokości wielu kolumn 37
  • Określanie szerokości kolumny 37
  • Zmiana wysokości pojedynczego wiersza 38
  • Zmiana wysokości wielu wierszy 39
 • Ukrywanie (wyświetlanie) kolumn, wierszy i arkuszy 39
  • Ukrywanie kolumn lub wierszy 40
  • Wyświetlanie ukrytego wiersza lub kolumny 41
 • Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawartości komórek 42
  • Polecenia kopiowania i wklejania 42
  • Polecenie czyszczenia komórek 44
  • Polecenie usuwania komórek 45
 • Skoroszyty i arkusze 47
  • Otwieranie istniejącego skoroszytu 47
  • Tworzenie nowego skoroszytu 50
  • Zapisywanie skoroszytu 52
  • Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie 55
  • Dodawanie pojedynczego pustego arkusza 56
  • Dodawanie wielu pustych arkuszy 58
  • Ukrywanie (wyświetlanie) arkusza 59
  • Zmiana nazwy lub położenia arkusza w skoroszycie 60
  • Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami 64
  • Jednoczesne przeglądanie wielu skoroszytów 66
  • Wyświetlanie arkusza w dwóch lub czterech częściach 67
  • Wyszukiwanie informacji w arkuszach 68

Rozdział 3. Wprowadzanie danych 71

 • Wprowadzanie danych do komórki 71
  • Edytowanie danych w komórce 74
  • Wprowadzanie różnych typów danych do komórek 75
 • Wypełnianie komórek 79
  • Wypełnianie komórek liczbami 80
  • Tworzenie serii danych z dowolną wartością kroku 84
  • Wypełnianie komórek tekstem 87
  • Wypełnianie komórek datami 90
  • Autouzupełnianie 91
 • Unikalny zapis danych w kolumnie 92

Rozdział 4. Formatowanie 97

 • Dostęp do poleceń formatowania 97
 • Formatowanie czcionki użytej do zapisu zawartości komórki 98
 • Formatowanie orientacji zapisu danej w komórce 99
 • Formatowanie liczb 100
 • Formatowanie krawędzi komórki i koloru jej wypełnienia 100
 • Niestandardowe obramowanie komórek 109

Rozdział 5. Formuły 113

 • Adres komórki 113
 • Budowa (składnia) formuły 113
  • Operatory obliczeń 114
  • Kolejność operacji i działań w formułach 116
  • Korzystanie z nawiasów 117
  • Odwołania do komórek i zakresów 117
  • Odwołania względne 119
  • Odwołania bezwzględne 119
  • Odwołania mieszane 120
  • Połączenia z innym arkuszem lub skoroszytem 120
  • Odwołanie do komórek innego arkusza w tym samym skoroszycie 121
  • Odwołanie 3-W 123
  • Odwołanie do komórek innego skoroszytu 123
 • Stałe 127
 • Nazwy zakresów w formułach 128
  • Zasady dotyczące nadawania nazw 129

Rozdział 6. Funkcje 133

 • Struktura funkcji 133
  • Argument funkcji 134
  • Nazwa funkcji 135
  • Funkcje zagnieżdżone 136
 • Wprowadzanie funkcji 136
 • Funkcja SUMA 137
  • Składnia 137
 • Funkcja SUMA.JEŻELI 139
  • Składnia 139
 • Funkcja ILOCZYN 140
  • Składnia 140
 • Funkcja ORAZ 141
  • Składnia 141
 • Funkcja LUB 142
  • Składnia 142
 • Funkcja JEŻELI 143
  • Składnia 143
 • Funkcja ŚREDNIA 144
  • Składnia 144
 • Funkcja ILE.LICZB 145
  • Składnia 145
 • Funkcja ILE.NIEPUSTYCH 146
  • Składnia 146
 • Funkcja LICZ.JEŻELI 146
  • Składnia 146
 • Funkcja LICZBA.CAŁK 147
  • Składnia 147
 • Funkcja ZAOKR 148
  • Składnia 148
 • Funkcje TERAZ i DZIŚ 148
  • Składnia 148
 • Funkcja DŁ 149
  • Składnia 149
 • Funkcja ZNAK 150
  • Składnia 150
 • Funkcja PORÓWNAJ 150
  • Składnia 150
 • Funkcje LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE 151
  • Składnia 151
 • Funkcja FRAGMENT.TEKSTU 151
  • Składnia 151
 • Funkcja ZASTĄP 152
  • Składnia 152
 • Funkcja SZUKAJ.TEKST 153
  • Składnia 153
 • Funkcja WARTOŚĆ 154
  • Składnia 154
 • Funkcja INDEKS 155
  • Składnia 155
 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ 156
  • Składnia 156
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO 158
  • Składnia 158
 • Funkcja ADR.POŚR 160
  • Składnia 160
 • Funkcja PRAWY 160
  • Składnia 160
 • Funkcja LEWY 161
  • Składnia 161
 • Funkcja POWT 161
  • Składnia 161

Rozdział 7. Sortowanie i filtrowanie danych 163

 • Sortowanie 163
  • Sortowanie proste 164
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj od A do Z lub od Z do A 166
  • Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj 167
  • Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter 172
  • Sortowanie wielokolumnowe 174
  • Sortowanie za pomocą listy 176
 • Filtrowanie 178
  • Autofiltr 178
  • Filtrowanie tekstu 179
  • Filtrowanie liczb 181
  • Filtrowanie dat lub godzin 183
 • Filtrowanie zaawansowane 186
  • Wiele warunków w jednej kolumnie 188
  • Jeden warunek w wielu kolumnach 189
  • Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn 189
  • Przykłady filtrowania zaawansowanego 190

Rozdział 8. Drukowanie 201

 • Ustawienia strony do wydruku 201
  • Karta Strona 202
  • Karta Marginesy 204
  • Karta Nagłówek/stopka 204
  • Karta Arkusz 214
 • Polecenie wydruku 216

Rozdział 9. Makropolecenia - pierwszy krok w programowaniu 217

 • Rejestrowanie makropolecenia 217
  • Karta Deweloper 217
  • Bezpieczeństwo makr 219
  • Ogólny proces rejestrowania makra 220
  • Przykład rejestracji makra 221
 • Tworzenie makra za pomocą języka Visual Basic 231
  • Kopiowanie części makra w celu utworzenia innego makra 232
 • Zarządzanie makrami 233
  • Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu 233
  • Usuwanie makra 233
 • Formanty - informacje podstawowe 234
  • Umieszczanie formantu formularza w arkuszu 235
  • Formanty ActiveX 238

Rozdział 10. Oferty cenowe 251

 • Oferta cenowa - wersja 1. 251
  • Obsługa arkusza 251
  • Konstrukcja arkusza 253
 • Oferta cenowa - wersja 2. 256
  • Obsługa arkusza 256
  • Konstrukcja części obliczeniowej arkusza 257
  • Konstrukcja części graficznej arkusza 259

Rozdział 11. Zmiana zapisu wartości liczbowej na zapis słowny 269

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji I 269
  • Arkusz1 270
  • Arkusz Słowo 271
 • Uwagi końcowe dla wersji I 272
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji II 273
  • Arkusz1 274
  • Arkusz Słowo 275
 • Uwagi końcowe dla wersji II 283

Rozdział 12. Dowód dostawy 285

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 285
  • Obsługa skoroszytu 285
  • Arkusz Ustawienia 286
  • Arkusz ND 289
  • Arkusz Odbiorcy 291
  • Arkusz Towary 293
  • Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) 295
  • Arkusz DOWÓD 296
  • Arkusz Słowo 299

Rozdział 13. Rachunki 301

 • Rachunek zwykły 301
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 301
  • Obsługa skoroszytu 301
  • Arkusz Ustawienia 303
  • Arkusz Nr 305
  • Arkusz Baza 307
  • Arkusz Rachunek 311
  • Arkusz Słowo 314
 • Rachunek za usługi 314
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 314
  • Obsługa skoroszytu 316
  • Arkusz Ustawienia 316
  • Arkusz Nr 319
  • Arkusz Baza 320
  • Arkusz Rachunek 324
  • Arkusz Słowo 326

Rozdział 14. Zamówienia 329

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 329
  • Obsługa skoroszytu 330
  • Arkusz Ustawienia 332
  • Arkusz Numer 333
  • Arkusz Sprzedawca 335
  • Arkusz Towary 337
  • Arkusz Druk A5 (Druk A4) 339

Rozdział 15. Kalendarze i inne operacje na datach 343

 • Wyznaczanie daty świąt wielkanocnych 343
 • Wyznaczanie dni świątecznych na podstawie roku 345
 • Kalendarze 346
 • Skoroszyt Kalendarz_Uni - arkusz Uni 347

Rozdział 16. Lista obecności 355

 • Przeznaczenie skoroszytu 355
 • Obsługa skoroszytu 355
 • Arkusz Pracownicy 356
 • Arkusz Lista 358
 • Część nagłówkowa listy 359
 • Część specyfikacji dni miesiąca dla listy obecności 362
 • Część specyfikacji dni świątecznych dla listy obecności 364
 • Formatowanie warunkowe 367
 • Ustawienia wstępne skoroszytu Lista obecności 372

Rozdział 17. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach 375

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu 375
 • Arkusz Katalogi 376
 • Arkusz Dane 377
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko 378
  • Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia 381
 • Arkusz Zaświadczenie 384
  • Wstawianie formantu ActiveX typu pole kombi 384
  • Wstawianie formantu formularza typu pole listy 390
 • Drukowanie zaświadczenia 393

Skorowidz 395