Helion


Szczegóły ebooka

Wybory Samorządowe w Rabce-Zdrój w latach 2006-2014

Wybory Samorządowe w Rabce-Zdrój w latach 2006-2014


Opisuję wybory samorządowe w Rabce-Zdrój w latach 2006-2014 

Wybory samorządowe stanowią najważniejsze wydarzenie w życiu lokalnej społeczności.

To jakich radnych i burmistrza wybierzemy zdeterminuje rozwój na przynajmniej 4 lata. 

Każde wybory niosą wiele zmian i oczekiwań mieszkańców. Kandydaci, budują swoją pozycję i prowadzą kampanię wyborczą. Możliwości kandydowania mogłyby być większe , gdyby dokonano zmian w przepisach, obecne przepisy stawiają komitety partyjne w uprzywilejowanej pozycji nad komitetami lokalnymi wystawiającymi kandydatów tylko w jednej gminie. Partie polityczne dysponują większymi środkami niż komitety lokalne. Mimo tych uwarunkowaniach na poziomie gminy, największą wybieralnością cieszę się kandydaci nie należący do partii politycznej. O wyborze decyduje umocowanie w społeczności, a nie szyld partyjny.

Wzrasta liczba młodych kandydatów, którzy chcą zmieniać swoje społeczności i poddają się osądowi wyborczemu przez mieszkańców na służbę jako radni i włodarze miast , mimo, że mieszkańcy preferują osoby bardziej doświadczone i starsze , młodzi stanowią rosnącą siłę i ta tendencja będzie wzrastać.

Bazą źródłową pracy są źródła państwowe a także samorządowe, portale lokalne, strony internetowe kandydatów oraz portale społecznościowe. Korzystałem także z doświadczeń własnych tzw. obserwacji uczestniczącej, jako kandydat na radnego w wyborach w 2014 roku, pozwala to opisać kampanię od przysłowiowej kuchni.

W rozdziale I opisuję Rabkę , jej warunki , historię, rozwój społeczny i gospodarczy. A także przemiany polityczne w gminie.

W kolejnych rozdziałach opisuję wybory w latach 2006/2010 i 2014.

W każdym rozdziale opisuję uwarunkowania polityczne: jaka była ordynacja wyborcza do samorządu, kandydatów: z jakich komitetów startowali, kto był najmłodszy i najstarszy, proporcje w liczbie mężczyzn i kobiet. Omawiam także kampanię wyborczą jak wyglądała, jakie działania prowadzili kandydaci , z jakich nowoczesnych technologii korzystali, jaki to miało wpływ na wynik wyborczy . Analizuję wyniki wyborów i wyciągam wnioski na przyszłość, które są dla mnie ważne ze względu na moją dalszą działalność samorządową.

Wstęp ………………………………………………………………………………………….2

Rozdział I. Rabka- charakterystyka ogólna ………………………………………………..3

1.1 Rabka-Zdrój- warunki geograficzne i demograficzne……………………………………..3

1.2 Zarys historii 1990-2006…………………………………………………………………...5

1.3 Rozwój społeczno gospodarczy 2006-2014…………………………….............................7

1.4  Przemiany polityczne 2006-2014..……………………………………………………….18

Rozdział II. Wybory samorządowe 2006…………………………………………………..22

2.1 Uwarunkowania polityczne……………………………………………………………….22

2.2 Kandydaci i kampania…………………………………………………………………….23

2.3  Wyniki wyborów…………………………………………………………………………30

Rozdział III. Wybory samorządowe 2010………………………………………………….33

3.1  Uwarunkowania polityczne ……………………………………………………………...33

3.2 Kandydaci i kampania…………………………………………………………………….33

3.3 Wyniki wyborów………………………………………………………………………….48

Rozdział IV. Wybory samorządowe 2014.............................................................................52

4.1  Uwarunkowania polityczne ……………………………………………………………...52

4.2 Kandydaci i kampania…………………………………………………………………….52

4.3  Wyniki wyborów…………………………………………………………………………67

Zakończenie…………………………………………………………….................................70

Prognoza sytuacji w wyborach samorządowych w 2018 roku……………………………….74

Bibliografia…………………………………………………………………………………..75