Helion


Szczegóły ebooka

Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej

Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej


Katarzyna de Lazari-Radek przeprowadza współczesną obronę hedonizmu, biorąc pod uwagę argumenty filozoficzne, neuronaukowe i psychologiczne. Stawia śmiałą tezę, że przyjemność to stan mentalny, który sam w sobie jest „godny pożądania”. Porusza zagadnienia: dobrostanu, szczęścia, dobrego życia, wartości i perfekcjonizmu. Podejmuje też polemikę z takimi filozofami, jak Robert Nozick, Gilbert Ryle i Fred Feldman.

Życie człowieka może być dobre na wiele sposobów. Można być wybitną pianistką, której chcą słuchać ludzie na całym świecie, najlepszym kucharzem, który dostał kolejną gwiazdkę Michelin, podziwianą pięknością, której pożąda wielu mężczyzn. Czy jest coś wspólnego tym różnym drogom dobrego życia, co pozwala nam dokonać pozytywnej oceny, nawet jeśli jest ona ograniczona tylko do pewnego jego aspektu? Kiedy możemy powiedzieć o naszym własnym życiu, że jest dobre? Co jest naszym dobrostanem i w jaki sposób mamy go realizować w naszym życiu? Będę bronić tezy, że tym, co dla nas ostatecznie dobre, jest przyjemność rozumiana jako godny pożądania stan świadomości.

Fragment książki Godny pożądania stan świadomości

Serię zapoczątkowało wydanie książki Kim jest człowiek? Abrahama J. Heschela (2014) w tłumaczeniu Katarzyny Wojtkowskiej, inicjatorki serii.

W roku 2017 ukazały się Moje poszukiwania absolutów Paula Tillicha, Dlaczego kochamy? Harry’ego Frankfurta, W mroku uczonej niewiedzy Karola Tarnowskiego, Sens życia i jego znaczenie Susan Wolf, Lustereczko, powiedz przecie... Simona Blackburna, Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot żywych Mary Anne Warren oraz Śmierć i życie po śmierci. Kiedy umrę, ludzkość będzie trwać Samuela Schefflera oraz Prawda i życie. Dlaczego prawda jest ważna Michaela Patricka Lyncha.

W przygotowaniu książka autorstwa Alasdaira MacIntyre’a.

„Seria Kim Jest Człowiek? Jest płaszczyzną rozmowy, do której zapraszamy uczonych i myślicieli, przedstawicieli różnych środowisk, a także wszystkich, dla których kluczowe jest pytanie o człowieka”.

Katarzyna Wojtkowska

Podziękowania 13

 

Wstęp  17

 

CZĘŚĆ I                 47

Rozdział I. Preliminaria  49

1. Dwa pytania  51

2. Co możemy powiedzieć na temat pojęcia dobra?       56

2.1. Analiza semantyczna      56

2.2. Dobre jest to, co słuszne              66

3. Podziały w obrębie pojęcia dobra      88

3.1. Dobro ostateczne vs. dobro instrumentalne       88

3.2. Dobro wewnętrzne vs. dobro zewnętrzne          89

3.3. Monizm vs. pluralizm wartości   91

 

Rozdział II. Dobrostan i teorie dobrostanu          111

1. Dobre dla świata i dobre dla nas          112

2. Czym dobrostan nie jest         121

2.1. Bezstronność vs. stronniczość    122

2.2. Obiektywizm vs. subiektywizm 124

2.3. Realizm vs. antyrealizm 130

3. Czym dobrostan jest 134

3.1. Dobrostan według Freda Feldmana        135

3.2. Dobrostan według Stephena Darwalla   137

3.3. Dobrostan według Petera Railtona i Lenorada Wayne’a Sumnera            140

4. Rodzaje teorii dobrostanu     147

 

Rozdział III. Subiektywne teorie dobrostanu     163

1. Teorie zaspokajania pragnień               167

2. Rodzaje teorii zaspokajania pragnień               172

2.1. Teoria zaspokajania obecnych pragnień                172

2.2. Teoria sumaryczna          174

2.3. Teoria globalna                 180

2.4. Teoria poinformowanych pragnień         181

3. Ograniczenia narzucone teoriom zaspokajania pragnień         186

3.1. Warunek racjonalności  186

3.2. Warunek świadomości  190

 

Rozdział IV. Obiektywne teorie dobrostanu       201

1. Teorie listy obiektywnej         204

1.1. Zalety teorii listy obiektywnej    205

1.2. Wady teorii listy obiektywnej     207

2. Perfekcjonizm             216

2.1. Natura człowieka             218

2.2. Zarzut wartościowania   222

2.3. Możliwości charakterystyczne dla naszej natury               227

2.4. Pozostałe zarzuty w stosunku do perfekcjonizmu           230

 

Podsumowanie części I                245

 

CZĘŚĆ II               251

Rozdział V. Hedonizm   253

1. Czym jest hedonizm?               253

1.1. Krótka historia hedonizmu          254

1.2. Hedonizm jako teoria stanów mentalnych           266

1.3. Hedonizm jako teoria aksjologiczna, a nie normatywna 268

1.4. Hedonizm psychologiczny            271

2. Zalety i wady teorii hedonistycznej    274

2.1. Filozofia dla świń              277

2.2. Przyjemności niezasłużone         288

2.3. Maszyna przeżyć              299

3. Czy przyjemność można porównywać i mierzyć?        314

3.1. Odpowiedź filozofii         315

3.2. Odpowiedź ekonomii     321

3.3. Odpowiedź psychologii 323

4. Przyjemność w czasie              333

4.1. Waga tego, co teraz        334

4.2. Waga szczęśliwego zakończenia               338

5. Relacja szczęścia i przyjemności          345

5.1. Przyjemność nie jest tożsama ze szczęściem      345

5.2. Szczęście nie jest tożsame z satysfakcją z życia  353

 

Rozdział VI. Czym jest przyjemność? Spojrzenie filozoficzne     363

1. Definicja przyjemności            371

1.1. Przyjemność jako dyspozycja     374

1.2. Przyjemność jako nastawienie sądzeniowe        388

1.3. Przyjemność jako uczucie, ale nie doznanie        408

2. Co czyni przyjemność przyjemnością?             416

2.1. Internalistyczna koncepcja przyjemności             417

2.2. Eksternalistyczna koncepcja przyjemności           431

2.3. Podsumowanie konfliktu między internalizmem a eksternalizmem        447

3. Rozwiązanie Sidgwicka            450

3.1. Co na temat przyjemności powiedział Sidgwick?              452

3.2. Odmienne interpretacje rozważań Sidgwicka     460

 

Rozdział VII. Czym jest przyjemność? Spojrzenie neuronaukowe           471

1. Neurofilozofia – jak filozofia i neuronauka mogą pomóc sobie nawzajem      472

2. Stany afektywne, emocje, uczucia i doznania               492

3. Przyjemność jako zjawisko neurofizjologiczne             504

3.1. Definicja przyjemności  504

3.2. Czy przyjemność musi być świadomym doświadczeniem?           507

3.3. Związek przyjemności i pożądania           512

3.4. Czy istnieją przyjemności wyższe i niższe?           520

4. Relacja między przyjemnością a cierpieniem 526

4.1. Czym jest ból i cierpienie?           528

4.2. Współmierność przyjemności i cierpienia             538

 

Wnioski końcowe           545

 

Bibliografia         563

 

Indeks osób       587

 

Indeks pojęć     593