Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W roku akademickim 1972/73 powołano w Uniwersytecie Łódzkim Dział Wydawnictw, którego zadaniem miało być opracowywanie i edycja uczelnianych prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych. W 1984 r. Dział został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorami publikowanych prac są przede wszystkim pracownicy naukowi uczelni, ale również wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków w kraju i za granicą, natomiast problematyka publikacji skupiona jest wokół podstawowych dyscyplin uniwersyteckich i tematyki interdyscyplinarnej.

Obecnie rozwijany program wydawniczy stanowi kontynuację bogatej oferty starannie opracowanych pod względem redakcyjnym i typograficznym publikacji z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej humanistyki.

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji

Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad

Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii. T. 9

Wiesław Maik, Andrzej Suliborski, Marcin Wójcik

Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio. Wybór tekstów

Marta Sikorska-Kowalska

Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku

Marek Król

Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem - relacje interakcje perspektywy

Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska

Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne - wycena - model sprawozdania finansowego

Sławomir Jędrzejewski

Józef Hłasko. Wspomnienia

Marta Sikorska-Kowalska

Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów

Elżbieta Umińska-Tytoń