Helion


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego
Prze(d)sądy. O czytaniu kultury
Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy
Rodzice więźniów. Studium doświadczeń
Wybór pism filozoficznych. Wydanie drugie