Podręczniki szkolne

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Windows Serwer i Linux Serwer

Bartosz Mrosek, Krzysztof Chrobok

Algebra i jej zastosowania

Anna Romanowska

Algebra liniowa

Jerzy Topp

Algebra liniowa z geometrią analityczną 1

Mateusz Woronowicz

Algorytmika dla studenta i technika programisty INF.04

Jerzy Kluczewski

Analitic and Algebraic Geometry 4

Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja

Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów

Krystyna Pruska, Dorota Pekasiewicz

Analytic and Algebraic Geometry 2

Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja