Szczegóły ebooka

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Windows Serwer i Linux Serwer

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Windows Serwer i Linux Serwer

Bartosz Mrosek, Krzysztof Chrobok

Ebook

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Windows Serwer i Linux Serwer dla każdego Technika i studenta IT to podręcznik przygotowany z myślą o każdym uczniu oraz studencie związanym z kierunkami informatycznymi. Główną tematyką jest konfiguracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi Windows i Linux, dlatego książka będzie niezastąpioną pomocą podczas przygotowywania się do egzaminów zawodowych, jak i zaliczenia semestru.

Zagadnienia opisane w książce zostały odpowiednio ułożone i podzielone na odrębne tematy, gdzie każda usługa to jeden, odrębny rozdział, kolejno omawiający krok po kroku konfigurację usług zarówno w środowiskach Linux jak i Windows.

Podręcznik przygotuje użytkownika do instalacji systemu i konfiguracji kluczowych usług, czyli: SSH, Active Directory, Samba SMB, FTP, RDP, e-mail, HTTP oraz NAT.

1 WSTĘP ..................................................................................................... 9
2 ZAPOZNANIE Z PROGRAMEM VIRTUALBOX ........................................... 13
2.1 INSTALACJA PROGRAMU VIRTUALBOX NA SYSTEMIE WINDOWS 10 ................... 14
2.2 INSTALACJA PROGRAMU VIRTUALBOX NA SYSTEMIE UBUNTU DESKTOP 20.04 ... 20
3 INSTALACJA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH NA MASZYNIE WIRTUALNEJ .. 25
3.1 INSTALACJA MASZYNY WIRTUALNEJ Z SYSTEMEM WINDOWS SERVER 2022 W
PROGRAMIE VIRTUALBOX ..................................................................................... 25
3.2 INSTALACJA MASZYNY WIRTUALNEJ Z SYSTEMEM UBUNTU SERVER 20.04.3 W
PROGRAMIE VIRTUALBOX ..................................................................................... 35
3.3 INSTALACJA MASZYNY WIRTUALNEJ Z SYSTEMEM WINDOWS 10 W PROGRAMIE
VIRTUALBOX ...................................................................................................... 49
3.4 PRZYGOTOWANIE MASZYNY WIRTUALNEJ POD KLIENTA UBUNTU DESKTOP W TRYBIE
LIVE 57
3.5 DODATKOWE ZMIANY W KONFIGURACJI MASZYNY KLIENTA .............................. 61
4 INSTALACJA I OBSŁUGA OPENSSH .......................................................... 67
4.1 INSTALACJA USŁUGI OPENSSH NA WINDOWS SERVER .................................... 67
4.2 INSTALACJA USŁUGI OPENSSH NA UBUNTU SERVER ....................................... 74
4.3 POŁĄCZENIE DO SERWERA SSH Z MASZYNY KLIENCKIEJ .................................... 76
5 KONFIGURACJA ADRESÓW STATYCZNYCH ............................................. 79
5.1 KONFIGURACJA ADRESU STATYCZNEGO W WINDOWS SERVER .......................... 79
5.2 KONFIGURACJA ADRESU STATYCZNEGO W UBUNTU SERVER ............................. 83
6 USLUGI ACTIVE DIRECTORY I OPENLDAP ................................................ 87
6.1 INSTALACJA USŁUGI ACTIVE DIRECTORY NA WINDOWS SERVER ........................ 87
6.2 DODAWANIE ORAZ RĘCZNA KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH W USŁUDZE ACTIVE DIRECTORY ................................................. 100
6.2.1 Tworzenie użytkownika w domenie ............................................ 101
6.2.2 Modyfikacja użytkownika w domenie ........................................ 105
6.2.3 Tworzenie jednostki organizacyjnej ............................................ 107
6.2.4 Przenoszenie jednostek oraz innych obiektów............................ 109
6.3 DODAWANIE KONT KOMPUTERÓW ORAZ POŁĄCZENIE KLIENTA Z DOMENĄ ....... 113
6.3.1 Tworzenie konta dla komputera ............................................... 113
6.3.2 Łączenie komputera z domeną ................................................. 115
6.4 DODAWANIE ORAZ ZARZĄDZANIE DUŻĄ ILOŚCIĄ UŻYTKOWNIKÓW W USŁUDZE
ACTIVE DIRECTORY ............................................................................................ 120
6.4.1 Automatyzacja dodawania oraz usuwania kont użytkowników w
usłudze Active Directory .......................................................................... 120
6.4.2 Tworzenie oraz zarządzanie grupą w domenie ....................... 131
6.5 INSTALACJA I KONFIGURACJA OPENLDAP NA UBUNTU SERVER ...................... 136
6.6 ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI ORAZ GRUPAMI W OPENLDAP ..................... 137
6.7 POŁĄCZENIE OPENLDAP NA UBUNTU KLIENT ............................................. 138
7 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERÓW PLIKÓW DLA PROTOKOŁÓW
NFS I SMB ................................................................................................... 143
7.1 INSTALACJA USŁUG NA WINDOWS SERVER 2022 ......................................... 143
7.1.1 Instalacja serwera plików NFS ................................................... 143
7.1.2 Konfiguracja serwera plików NFS ............................................. 147
7.1.3 Instalacja oraz konfiguracja serwera plików SMB ...................... 155
7.2 INSTALACJA I OBSŁUGA SERWERA SAMBA NA UBUNTU SERVER ....................... 156
7.3 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA NFS NA UBUNTU SERVER ........... 159
7.4 POŁĄCZENIE Z KLIENTA ............................................................................ 160
7.4.1 Połączenie do serwera NFS z klienta Windows 10 ...................... 160
7.4.2 Połączenie do serwera SMB z klienta Windows 10 ..................... 165
7.4.3 Połączenie do serwera NFS z klienta Ubuntu poprzez terminal .. 165
7.4.4 Połączenie do serwerów SMB i NFS z klienta Ubuntu ................. 166
8 INSTALACJA I OBSŁUGA SERWERA FTP ................................................. 169
8.1 KONFIGURACJA IIS WINDOWS SERVER ....................................................... 169
8.2 KONFIGURACJA VSFTPD NA UBUNTU SERVER ............................................ 175
8.3 POŁĄCZENIE Z KLIENTA ............................................................................ 179
8.3.1 Używając klienta FileZilla ......................................................... 179
8.3.2 Używając wiersza poleceń ......................................................... 181
9 INSTALACJA I OBSŁUGA SERWERA HTTP .............................................. 187
9.1 KONFIGURACJA IIS NA WINDOWS SERVER .................................................. 187
9.2 KONFIGURACJA NGINX NA UBUNTU SERVER ................................................ 191
9.2.1 nginx jako odwrotny serwer proxy ............................................. 194
9.3 KONFIGURACJA APACHE HTTP SERVER NA UBUNTU SERVER ......................... 195
9.4 POŁĄCZENIE Z KLIENTA ............................................................................ 196
10 INSTALACJA I OBSŁUGA SERWERA PROTOKOŁU DNS ........................... 201
10.1 KONFIGURACJA SERWERA DNS NA WINDOWS SERVER .............................. 201
10.1.1 Strefa wyszukiwania do przodu .................................................. 202
10.1.2 Strefa wyszukiwania wstecz ....................................................... 210
10.1.3 Przekazywanie zapytań do innych serwerów DNS ...................... 212
10.2 KONFIGURACJA SERWERA BIND NA UBUNTU SERVER ............................... 214
10.2.1 Serwer przekazujący z pamięcią podręczną ............................... 215
10.2.2 Strefa wyszukiwania do przodu .................................................. 215
10.2.3 Strefa wyszukiwania do tyłu ....................................................... 217
10.3 POŁĄCZENIE Z KLIENTA ......................................................................... 218
11 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA WYDRUKU ............................ 223
11.1 KONFIGURACJA NA WINDOWS SERWER 2022 ......................................... 223
11.2 KONFIGURACJA NA UBUNTU SERVER ...................................................... 229
11.3 KONFIGURACJA I POŁĄCZENIE KLIENTA .................................................... 230
12 INSTALACJA I OBSŁUGA SERWERA DHCP ............................................. 237
12.1 KONFIGURACJA SERWERA DHCP NA WINDOWS SERVER ........................... 237
12.2 KONFIGURACJA SERWERA DHCP NA UBUNTU SERVER .............................. 242
12.3 TEST DZIAŁANIA Z KLIENTA - DRUGIEJ MASZYNY WIRTUALNEJ ...................... 244
13 INSTALACJA I OBSŁUGA SERWERA NAT ORAZ ROUTINGU .................... 247
13.1 KONFIGURACJA ROUTINGU NA WINDOWS SERVER.................................... 247
13.2 KONFIGURACJA UFW NA UBUNTU SERVER ............................................. 250
13.3 SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ..................................................................... 253
14 INSTALACJA I OBSŁUGA SERWERA RDP ................................................ 257
14.1 KONFIGURACJA ZDALNEGO PULPITU NA WINDOWS SERVER ....................... 257
14.2 KONFIGURACJA XRDP NA UBUNTU SERVER .............................................. 262
14.3 SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ..................................................................... 263
15 INSTALACJA I OBSŁUGA SERWERA E-MAIL DLA UBUNTU SERVER ......... 267
15.1 KONFIGURACJA POSTFIX ORAZ DOVECOT ................................................. 267
15.2 SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ..................................................................... 269
16 GRAFICZNY INTERFEJS SIECIOWY DLA UBUNTU SERVER ....................... 275
16.1 INSTALACJA I KONFIGURACJA COCKPIT..................................................... 275
16.2 OBSŁUGA Z KLIENTA ............................................................................ 278

  • Tytuł: Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Windows Serwer i Linux Serwer
  • Autor: Bartosz Mrosek, Krzysztof Chrobok
  • ISBN: 9788365645739, 9788365645739
  • Data wydania: 2022-10-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2y4x
  • Wydawca: ITStart