Administracja

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Agnieszka Tomczak

Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Marian Kowalewski

Bezpieczeństwo wewnętrzne na tle zmian w administracji publicznej

Łukasz Wojciechowski

CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

Marian Kowalewski, Marek Jakubiak

Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny. Wyd. 1. popr

Andrzej Szteliga

Filozofia cywilizacji informacyjnej

Jacek Janowski

Filozofia prawa cywilizacji informacyjnej

Jacek Janowski