Logistyka

Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce. Studium na przykładzie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Jakub Doński-Lesiuk, Tomasz Adam Karkowski, Urszula Motowidlak

Dokumentacja w transporcie - uprawnienia i listy przewozowe

Praca zbiorowa

Dzieje logistyki. Od wspierania przemocy do doskonalenia jakości życia

Jarosław Witkowski

Ekonomiczne i technologiczne aspekty zastosowania megadługich i ciężkich zestawów drogowych

Jarosław Brach

Energetyczne aspekty procesów technologicznych. Wybrane zagadnienia aplikacyjne

Tomasz P. Olejnik

Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami

Piotr Cezary Sosnowski

Informacyjno-decyzyjne determinanty transportowej obsługi przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego

Joanna Krupska

Infrastruktura magazynowa i transportowa w dobie zrównoważonego rozwoju gospodarki

Urszula Motowidlak, Daniel Tokarski