Sztuki wizualne

Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywist

red. Witold Jacyków, Karolina Tomczak

(Dy)fuzje. Związki literatury i sztuki w Polsce po 1945 roku

Magdalena Lachman, Paweł Polit

Gościnne występy. Kawałki o projektowaniu

Marcin Wicha

Gracze w kulturze

Kamil Jędrasiak

Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu

Mirosława Zalewska-Pawlak, Aleksandra Sieczych-Kukawska

Hanna Krzetuska. To maluję ja!

Michał Bieniek, Ewa Pluta, Karolina Szymanowska, Zofia Reznik

Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji

Mateusz Salwa

Obraz zwielokrotniony. Reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1920-1939

Agnieszka Rejniak-Majewska