Big Data

Analiza danych w środowisku R. Kurs video. Poziom pierwszy. Manipulacja, modelowanie i wizualizacja danych w praktyce

Alicja Wolny-Dominiak

Analiza danych w Tableau. Kurs video. Podstawy pracy analityka

Przemysław Dacko

Apache Kafka. Kurs video. Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym

Paweł Pluta

Apache NiFi. Kurs video. Automatyzacja przepływu danych i narzędzia Big Data

Piotr Szymański

Elasticsearch. Kurs video. Pozyskiwanie i analiza danych

Adam Szpilewicz

Grafana. Kurs video. Monitorowanie, analiza i wizualizacja danych w czasie rzeczywistym

Adam Szpilewicz

Microsoft Excel. Kurs video. Wykresy i wizualizacja danych

Sebastian Godziszewski

Power Apps. Kurs video. Tworzenie biznesowych aplikacji no-code

Zbigniew Mrozik