Bibliotekoznawstwo

Biała Księga. Raport na temat rynku wydawnictw naukowych w Polsce w 2023 roku

Ewa Bluszcz

Biblioteki. Krucha historia

Andrew Pettegree, Arthur der Weduwen

Biblioteki naukowe - doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra

Anna Gogiel-Kuźmicka, Elżbieta Kierejczuk (red.)

Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918-2014)

Natalia Paprocka

Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce

Monika Wachowicz