Nowele

Antek

Bolesław Prus

Doktor Piotr

Stefan Żeromski

Dym

Maria Konopnicka

Dziecko pokuty

Francine Rivers

Dziwna historia

Eliza Orzeszkowa

Gloria victis

Eliza Orzeszkowa

Gra

Jack London

Hiob Miłość pośród popiołów

Mesu Andrews