Blender

Blender 2.71. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie w 3D, animacja i renderowanie

Marcin Strzempkowski