Kolej

Historia polskich kolei

Adam Dylewski

Lokomotywy. Polskie konstrukcje

Tadeusz Irteński

Teoretyczne podstawy cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS

Andrzej Kochan