Dla nauczycieli

Фразеологические единицы русского языка делового общения и их польские эквиваленты (Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty)

Dorota Drużyłowska

3 x Faster Spanish 1 with Linkword. European

Michael M. Gruneberg

Akademickie Centrum Kreatywności. Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego. Podstawa programowa - założenia teoretyczne - zasady nauczania - efekty - kompetencje nauczycieli - opinie

red. Jan Iluk

American English. A selection of idioms colloquial language & slang

Bart Niklas

American idioms in context

Marek Kędzierski

Angielski. Kretywne ćwiczenia

Barbara Celińska

Arteterapia. Scenariusze zajęć

Anna Pikała, Magdalena Sasin

Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1

praca zbiorowa