Historia Polski

1919. Pierwszy rok wolności

Andrzej Chwalba

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)

Karolina Kołodziej, Maciej Kronenberg

"A źródło wciąż bije...". NSZZ "Solidarność" w Uniwersytecie Śląskim w latach 1980-2020

Jolanta Gwioździk, Grażyna Pasterna, Ewa Żurawska

Abstynenci na Kapitolu

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Akademia Poznańska. Szkic historyczny

Władysław Pniewski

Aleksander Jagiellończyk

Fryderyk Papee

Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

Marta Sikorska

Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Wielkiej Wojny i II Rzeczpospolitej

Jerzy Besala