Chemia

Analityczne Techniki Plazmowe

Krzysztof Jankowski, Lena Ruzik, Magdalena Borowska, Magdalena Matczuk

Atomy. Od filozoficznej idei do fizycznej realności

Jan Grzegorz Małecki

CBRN. Security Manager Handbook

Michał Bijak

Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów

Bożena Chmielewska-Bojarska

Chemia analityczna. Ćwiczenia laboratoryjne

Iwona Głuch-Deli

Chemia koordynacyjna. Podstawy

Jan Grzegorz Małecki

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej

Teresa Znamierowska, Władysława Szuszkiewicz, Tadeusz Beran

Demon w maszynie

Paul Davies